Artikkel

Home Office as a Service gjør det enkelt å være miljøbevisst

De nordiske landene forbruker hvert eneste år 3,6 ganger mer av jordens ressurser enn det jorden kan regenerere. Det betyr at vi allerede i april hadde «brukt opp» de ressursene vi hadde til rådighet for ett år, hvis alle i verden skulle hatt et like høyt forbruk som oss.

Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette.

Hjemmekontor er selvfølgelig ikke hele løsningen på verdens klimakrise, men mer hjemmejobbing kombinert med smart utnyttelse av ressurser kan være et viktig bidrag.

Alt tyder på at økt bruk av hjemmekontor kan gi en stor miljøgevinst ved at det blir mindre bilkøer på veiene og mindre press på kollektivtrafikken. En undersøkelse om hjemmekontor utført av PC-produsenten HP viser at 52 prosent av Fortune 500-selskaper forventer at de aldri mer kommer til å gjennomføre like mange forretningsreiser som de gjorde før pandemien. Bruken av virtuelle møter gjennom videokonferanseløsningen Zoom har vært på utrolige 2900 prosent!

Kontroll på hvor PC-er, mobiltelefoner og annet utstyr befinner seg

Mindre reisevirksomhet er én ting. Vel så viktig er at alt IT-utstyret, kontormøblene og andre ting ansatte nå kanskje trenger dobbelt opp av, blir håndtert på en så bærekraftig måte som mulig. Skal man sikre at utstyret blir gjenbrukt, må man også vite hvor utstyret befinner seg.

– Det er et kjempeproblem at mye utstyr forsvinner inn i skuffer og skap på ulike steder og at mange virksomheter ikke har oversikt over hvor utstyret befinner seg. Dette er utstyr som kanskje kunne vært brukt andre steder, eller resirkulert, sier salgsdirektør Charlotte Moland i Foxway.

Hun er stolt over Foxways nye satsning, Home Office as a Service, der virksomheter kan leie alt de ansatte trenger til hjemmekontoret som en tjeneste til en fast månedspris – inkludert PC-er, skjermer og ergonomiske kontormøbler.

Med Home Office as a Service behandles alle enheter hver for seg, slik at det er enklere å planlegge hvordan disse kan gjenbrukes senere. En PC eller en skjerm som ikke lenger er god nok for et bestemt formål, kan få nytt liv et annet sted i organisasjonen – eller kanskje gjøre nytte for seg andre steder.

Forlenger levetiden til produktene

Foxway har et eget program for å sørge for at verdifulle materialer fra brukt utstyr blir håndtert på en bærekraftig måte og gjenbrukt i nye produkter.

– Vi henter enhetene tilbake igjen når man ikke lenger trenger dem, og sørger for å forlenge levetiden til produktene ved å gjenbruke dem eller resirkulere dem på en miljøvennlig måte. Virksomheten får et sertifikat som viser at produktet er slettet på en sikker måte i henhold til de strengeste kravene, slik at man kan være trygg på at data ikke kommer på avveie, sier Moland.

Enterprise

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska