Skoleutvikling

Utvikle den pedagogiske virksomheten

Vi hjelper deg med å ta de nødvendige stegene mot en enda bedre digital skole. Vi er med deg gjennom hele prosessen og sørger for at strategien som er lagt også blir overholdt og realisert i klasserommet.

Pedagogikk må være i fokus

Det er ikke teknologi som utvikler pedagogikk, men det motsatte. Derfor har lærerrollen aldri vært viktigere. Det er pedagogen som sørger for at de digitale verktøyene samhandler med læreplaner og skolens kunnskapssyn. Ledelse er også avgjørende i utviklingen av den digitale kompetansen og ofte trenger skoleleder støtte i arbeidet sitt, da spørsmålet om digitalisering i stor grad er et organisasjons- og skoleutviklingsspørsmål.

Som skoleleder eller pedagog er det ofte lærerikt å få et eksternt perspektiv på virksomheten. Uansett om dere er i startblokkene eller om dere har kommet langt i den pedagogiske utviklingen. Vi kan hjelpe dere gjennom hele reisen.

Dine behov, din prosess

“Det har vært verdifullt at noen utenfra kommer og bidrar med et annet perspektiv. De har også hadde individuelt dyktige prosessledere med rett kompetanse, noe som var tillitvekkende fra vår side.”

Joachim Håkansson, tidligere Förbundschef ved Kalmarsunds Gymnasieförbun

Med utgangspunkt i dyptgående forståelse av pedagogikk og skolens særegne forhold, hjelper vi deg med å drive læringen og virksomheten fremover. Vi jobber alltid på grunnlag av hver kommune, skole, ledergruppe, arbeidsteam, gruppe eller andre konstellasjonens forutsetninger og mål.

Utdannelse på din måte

Utdanning er ferskvare og må stadig oppdateres i tråd med at samfunnet og undervisningsforholdene utvikles. Derfor er det viktig å jobbe med utdanning over tid. Vi får det til gjennom utstrakt samarbeid og med felles mål.

Hvert år gjennomfører vi skreddersydde utdanningsprosesser, målrettet og tilpasset din virksomhet. Gjennom vår brede og dype erfaring med forskjellige typer pedagogiske konsepter kan vi, uavhengig av kunnskapsmål, finne inspirasjon og kompetanse for akkurat deres pedagogiske konsept.

For deg som skoleleder

For at skolen skal kunne utvikle seg, kreves riktig strategi og ledelse. Det er ofte en utfordring å få alle i organisasjonen med på endring. Hvordan støtte personalet ditt, hvor du skal begynne og hvordan skal du lede og følge opp endringsprosesser? Vi er bærebjelken din, så du kan fokusere hundre prosent på å lede virksomheten fremover.

For deg som uformell leder

Har du en ledende stilling, men ikke noe personalansvar? Som rådgiver er du for eksempel ofte en uformell leder med oppgaven å presse gjennom et bestemt utviklingsproblem eller en prosess. Vi hjelper deg med å lage et helhetsbilde av oppdraget, ansvaret og gjennomføringen. I tillegg får du økt forståelse for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for uformell ledelse og hvordan du gjennom dette leder og driver prosesser på en god måte.

For deg som lærer

Når digitale verktøy introduseres i undervisningen, stilles det krav til en ny type didaktikk. Avhengig av hvilken spesialisering du har som lærer, det er forskjellige typer behov og utfordringer. Vi hjelper deg med opplæring innen blant annet programmering, BFL, spillbasert læring eller kreative apper og skytjenester som G-Suite og O365. Vi starter fra der du er og behovene virksomheten har. Sammen vi utvikler klassenær kunnskap, slik at du kan komme i gang med en gang du er hjemme.

For deg i førskolen

Som førskoleleder er det viktig at du har en klar strategi for hvordan den digitale implementeringen og utviklingen må skje. Ellers er det vanskelig å få alle på banen. Som førskolelærer er det det nødvendig å kunne koble de digitale enhetene til pedagogiske aktiviteter og mål. Uansett fokus, har vi løsninger for deg.

Få de siste nyhetene i innboksen din!
Enten du er interessert i nyheter for bedrifter eller recommerce – vi er her for å inspirere deg!
Registrer deg nå!

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska