Artikel

Womentor – en viktig pusselbit för balans i branschen

Womentor är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag som målmedvetet arbetar med att skapa balans gällande andelen anställda kvinnor och män. Det primära syftet är att öka förmågan att attrahera och behålla de främsta talangerna – oavsett kön.

För Foxway som verksamhet är mångfald och jämställdhet en högt prioriterad fråga. Därför ges några av de kvinnliga kollegorna en möjlighet att vidareutvecklas i karriären.

-Målet är att vi ska anställa människor utifrån kompetens och ständigt vidga våra nätverk för att kunna göra så. Tidigare i vårt företags historia rekryterades ofta män eftersom nätverken bestod av flest män, berättar Urban Odelind, eldsjälen bakom Foxways engagemang i Womentor.

Här har Foxway gjort en resa. Något som syns generellt i bolaget, inte minst i koncernledningen. Men det finns mer att göra i hela branschen:

-Tittar vi närmare på rollfördelningen i ledande befattningar är det trots allt så att vi fortfarande ser kvinnor i roller som motsvarar stereotypa föreställningar om kön. De kvinnliga cheferna återfinns oftare inom kommunikation, marknadsföring och personalfrågor.  Därför är det förstås viktigt att fortsätta ha ett tydligt fokus på jämställdhet och arbeta strategiskt för det. Det är här Womentor är en viktig pusselbit för oss. Det visar att vi verkligen vill något och tror på det vi gör, berättar Urban entusiastiskt.

Årets adepter från Foxway

Maria Wennberg arbetar som projektledare på Foxways IT-avdelning sedan ett år tillbaka och hon finner ett stort värde i Womentor och programmets upplägg:

– Adeptens roll i programmet är att medvetet utgå från sig själv och fokusera på de egna behoven, de egna styrkorna men förstås också utvecklingsbara egenskaper. För mig har det ett stort personligt värde. Både att få medverka men också att företaget belyser att det här fortfarande är en fråga. Det säger en hel del om arbetsplatsen, vår kultur och det ger mig en möjlighet att sprida engagemanget och glädjen vidare internt i vår organisation, konstaterar Maria insiktsfullt.

Dita Pastene arbetar som teamledare och processledare på Foxway och bekräftar Marias inledande tankar:

– Det känns oerhört lyxigt att få fokusera på sin egen utveckling och bli uppmuntrad till att verkligen utgå från sina egna behov. Jag har personligen inte upplevt jämställdhetsperspektivet som något problematiskt i vår organisation men eftersom IT-branschen traditionellt sett domineras av män, inte minst i topposition, är det viktigt att fortsätta satsa på den här typen av initiativ.

Utveckling och resultat direkt

Både Dita och Maria ser en direkt förändring och utveckling genom sitt deltagande i Womentor:

– Mycket snabbt har jag fått ett nätverk jag inte tidigare haft. Det har gett en ny möjlighet till bollplank. Womentor har gjort oerhört träffsäkra matchningar mellan mentorer och adepter vilket har gett mig en väldigt skicklig mentor. Vi delar värderingar, har en rak, tydlig och trygg kommunikation. Jag kan ställa vilka frågor som helst utan att någonsin känna mig mindre kompetent eller rädd för att blotta områden jag inte behärskar eller har särskilt djuplodande kunskaper inom. Det är verkligen värdefullt eftersom jag hela tiden genom olika frågeställningar och resonemang utvecklas vidare konstaterar Dita.

– Jag instämmer fortsätter Maria med glöd i rösten. Womentors förarbete har varit en viktig del i det vi nu utvecklar tillsammans med våra mentorer. Framförallt har vi inte behövt lägga en massa tid på att stämma av grundläggande värderingar och synsätt på viktiga frågor. Vi har kunnat gå direkt på sak, trygga i en gemensam värdegrund. Kontinuiteten i våra träffar över tid, bidrar verkligen till att vi kommer vidare i vår utveckling. Jämfört med inspirationsföreläsningar i form av punktinsatser får vi möjlighet att skapa resultat genom att gå på djupet. Utifrånperspektivet på de frågor som kommer upp till ytan för min del är värdefullt. Att ha en person dedikerad att sporra mig i mitt tankesätt utifrån ett objektivt förhållningssätt till eventuella dilemman, är en unik upplevelse. Det ger en ofärgad input som inte går att få av en kollega eller chef berättar Maria.

Så fungerar det

Womentor garanterar att mentor och adept inte kommer från konkurrerande verksamheter. Att kunna bolla interna utmaningar med extern part och veta att det stannar där gör att adepten kan växa i sin roll på ett annat sätt:

-Att ställa frågor och få input av någon med mer erfarenhet gör att vi människor många gånger kan se det som händer med klarthet, fyller Urban i.

Att medverkan i Womentor är en bra förberedelse och ett stöd för en karriärutveckling med fokus på ledarskap och innovativa roller. Både Dita och Maria siktar på att ta sig vidare inom koncernen. Båda med ambitionen om att den egna utvecklingen går hand i hand med att utgöra ett stöd för andras utveckling.

– Foxway som bolag är rörligt vilket innebär att möjligheter uppstår ständigt. Jag blir oerhört glad över att ambitionsnivån finns. Både Dita och Maria vill bidra till rörelse i rätt riktning. Förändringsbenägenhet och förmågan att få människor med sig är viktiga chefsegenskaper. När det är dags att hoppa upp ur skyttegraven vill en inte stå ensam, bekräftar Urban.

Framtida behov eller historia

Att initiativ som Womentor påverkar omvärlden och berättar framtiden för oss råder det ingen tvekan om enligt Dita, Maria och Urban:

– Förhoppningen är att vi inom några år inte ser något behov av att föra en diskussion om jämställdhet, vi arbetar medvetet för att det ska vara en helt naturlig del av vardagen. I den bästa av världar bygger vi genom att satsa på våra medarbetare en kultur som uppmuntrar till förändring, där vi vågar tänka lite annorlunda, sticka ut. Där vi genom våra handlingar visar att kompetens utifrån olika bakgrunder  och erfarenheter ger fler perspektiv och är viktigare än ett perfekt CV. Oavsett bransch står vi alla idag inför liknande dilemman. För att komma framåt behöver vi plocka erfarenhet från andra branscher för att hitta nya sätt att lösa gamla problem konstaterar Dita, Maria och Urban enigt.

Enterprise Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk