Article

Mitä on elinkaaren hallinta ja miksi tarvitset sitä

Paljon ehtii tapahtua uuden laitteen ostopäivästä siihen päivään, kun se on täyttänyt tarkoituksensa ja valmis siirtymään ”laitetaivaaseen”.

Paljon ehtii tapahtua uuden laitteen ostopäivästä siihen päivään, kun se on täyttänyt tarkoituksensa ja valmis käytöstä poistoon. Strategiaa parhaan mahdollisen arvon ja hyödyn saamiseksi laitteista kutsutaan elinkaarenhallinnaksi (Life Cycle Management LCM). Lyhyesti sanottuna se on suunnitelma siitä, milloin ostaa, milloin päivittää, milloin korjata ja milloin poistaa IT-laitteet käytöstä, jotta saa sijoitetusta pääomasta parhaan tuoton ja hyödyn. Kun ottaa huomioon, kuinka nopeasti teknologia nykyään kehittyy, on hyvinkin perusteltua, että laitteelle on suunnitelma koko sen elinkaaren ajaksi.

Laitteiston elinkaari

Investointi IT-laitteisiin ei ole kuin farkkujen ostamista. Laitteenhankkimisen ja poisheittämisen välillä on useita elinkaarivaiheita. Kuten:

· Suunnittelu ja investointi
· Hankinta 
· Asennus ja käyttöönotto
· Huolto
· Päivitykset ja korjaukset
· Takaisinotto

Jokainen näistä vaiheista on huolellisesti analysoitava ja arvioitava elinkaarenhallinnan suunnitelmassa. Miksi? Siksi, että kun tietää milloin tulee tehdä mitäkin, laitteiden käyttöikä pitenee, investoinneille tulee paras tuotto, kustannukset vähenevät, aikaa säästyy ja käyttäjätyytyväisyys paranee. Elinkaarisuunnitelmalla on monia etuja.

Kustannusten leikkaaminen

Hallitsemalla laitteistoa koko sen elinkaaren ajan voi säästää paljon. Aktiivisella ja oikealla hallinnalla voi leikata laitteiston toiminnan ylläpitoon käytettyjä kustannuksia merkittävästi. Elinkaaren hallinta vähentää myös huoltojen, päivitysten ja poistamisten kuluja, koska strategia kertoo, milloin tehdä mitäkin.

Varmistamalla, että kaikki tekniikka toimii sujuvasti ja parhaalla mahdollisella tehokkuudella, tuottavuus pysyy myös korkealla. Ikääntynyt laite vie paljon käyttäjien aikaa, joka turhauttaa ja vähentää tuottavuutta. Oikeaan aikaan tehty päivitys tehostaa vanhan laitteen toimintaa ja tekee siitä hyödyllisen pitempään. 

Laitteiston elinkaaren seuranta auttaa myös organisaatiota tekemään parempia päätöksiä. Laitekannan käyttökelpoisuuden ja mahdollisuuksien tunteminen helpottaa tulevaisuuden investointien budjetointia.

Parempi sijoitetun pääoman tuotto

Suurimmat säästöt saadaan aina sijoituksen alussa. Ajan mittaan kasvavat huoltotarpeet ja laitteen huonontunut käyttökokemus verottavat näitä säästöjä – kunnes eräänä päivänä laitteisto lopulta tulee tiensä päähän. Elinkaaren hallintapalvelulla saat käyttöösi parhaat prosessit ja  tiedon miten ja milloin on taloudellisesti järkevää päivittää laite ja milloin kannattaa hankkiutua siitä eroon. Näin saat kaiken irti investoinnistasi ja laitteistobudjetistasi.

Hyvällä elinkaarenhallinnan suunnitelmalla säästää myös paljon aikaa laitteisto-omaisuuden hallinnassa. Ylläpito- ja päivitysstrategian myötä sattumia, viivästyksiä, ongelmia ja häiriöitä on vähemmän, ja laitteiston hallintaprosessi on paljon sujuvampaa. Ja kuten me kaikki tiedämme, aika on rahaa.

Yritys