Advisory & Insight services

Self-service portal

Miksi kestävyyteen liittyviä tietoja tarvitaan

Kasvavat sääntelyvaatimukset edellyttävät organisaatioilta ympäristöjalanjälkensä tarkempaa raportointia. Olemme kehittäneet työkalun, jonka avulla organisaatioiden on helppo poimia tietoja Foxwayn teknologiaan liittyvien palveluiden käytön ja hankinnan vaikutusten hallintaa varten. Tiedot toimitetaan kestävyyteen liittyvinä tietoina toiminnastamme.

Mitä tietoja voidaan poimia?

Käyttäjänä voit ladata olennaisia tietoja, kuten:

  • Hankitun teknologian Scope 3 -hiilijalanjälki (yksityiskohtainen taso)
  • Oletetun energiankulutuksen arvioitu perustaso.
  • EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaiset jätemateriaalien kierrätysraportit
  • Tiedot vältetyistä päästöistä (katso lisätietoja palveluistamme, jotka liittyvät räätälöityihin hiilikädenjälkiraportteihin)

Tiedot tuotetaan päivittäin ja yhdistetään niihin liittyviin liiketoimiimme organisaatiosi kanssa.

Mittaamalla dataa ja ymmärtämällä sen ympäristövaikutukset organisaatio voi tehdä kestävämpiä valintoja. Tietoja voidaan hyödyntää organisaation strategisessa kestävyyssuunnitelmassa. Yrityksillä on siten paremmat mahdollisuudet parantaa kestävyyssuorituskykyään ja saada tosiasioihin perustuvaa näkemystä liiketoiminnastaan.

Stefan Nilsson, ESG Director at Foxway

Schedule a free consultation with our experts!

Fill in the form and we will get back to you as soon as possible.


CAPTCHA image

* These fields are required.

 

By submitting this form, you agree to receive marketing messages from Foxway. Learn more about our Terms of Service & Privacy Policy.

Haluatko lukea lisää?

Related services