Vår affärsmodell

Vår cirkulära affärsmodell

Vi ligger i framkant gällande cirkulär tech. Vår affärsmodell går ut på att vi förlänger livslängden på tekniska enheter och ökar värdet på använda enheter. Våra renoverings-processer av tech håller dessutom den högsta kvalité och säkerhet. Vi har fyra värdeerbjudanden som är basen för vår cirkulära modell. Varje värdeerbjudande är lika viktigt och relevant, oavsett om du är en partner till oss eller om du är en av våra kunder.

Livscykeltjänster

För oss börjar allt med en tech enhet. Det kan vara genom oss eller en partner som enheten i steg ett hamnar i användarens händer. Vi ger alltid våra kunder och partners rådet att i första hand välja enheter med lång livslängd. Målet är att dessa enheter ska hållas vid liv och användas av så många användare som möjligt eller så länge som möjligt på marknaden.

Under produktens livscykel hanterar vi fakturering och i många fall mer avancerade tjänster som MDM, slutanvändarsupport, swap etc. När enheten har använts klart efter den överenskomna perioden, gör vi ett återtag på produkten för renovering och förbereder den för nästa livscykel.

Tjänster inom återtag

Vi hämtar eller köper tillbaka tech enheter som är redo att bytas ut. När dessa når våra tech centers utför vi en säker datarensning. Därefter repareras och uppgraderas enheterna för att slutligen göras redo för en ny användare. Med våra tjänster inom återtag hanterar vi våra egna as-a-service-enheter, vår partners inbytta enheter eller ITAD-hanterade returer. Genom detta ger vi produkterna ett nytt liv, bidrar till en minskning av branschens klimatavtryck och skapar värde till våra partners och kunder.

Tjänster inom återförsäljning

Slutligen, sätter vi tillbaka en enhet på marknaden genom en ny livscykel, antingen i en som-a-service-modell eller på en återförsäljares hylla. Vi detta hjälper vi våra kunder och partners att minska sina klimatavtryck fotavtryck med 98 % relaterat till upphandling i Scope 3 (klimatrapportering av koldioxidavtryck). Detta genom att erbjuda mobiler på så lite som 2 kg per enhet och bärbara datorer på 6 kg. Dessa enheter kommer att hamna i händerna på nya användare med fulla garantier (för närvarande upp till två år) och högsta möjliga kvalitetsstandard.

 

Tjänster inom rådgivning och datainsikter

Under hela produktens livscykel förser vi våra kunder och partners med rådgivning och datainsikter kopplade till produkterna. Genom detta som skapas värdefulla insikter för verksamheten som driver både hållbarhet och kostnadsmedvetenhet.

 

Om oss

Läs mer om vår cirkulära väg framåt

Vi är ett ambitiöst team av experter fokuserade på att tillhandahålla cirkulära tekniska tjänster till stora organisationer, den offentliga sektorn och återhandelsindustrin. Vi återvinner och marknadsför om teknik och tillhandahåller den infrastruktur som krävs för att ge den en verkligt hållbar livscykel.

Läs mer

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk