Artikkel

– 20 års erfaring i ITAD-bransjen har gitt oss unik kompetanse på området

Foxways ITAD-løsning gjør det enklere å gi nytt liv til brukte enheter på en miljøvennlig måte, og samtidig tjene på dem.

IT Asset Disposition (ITAD) er en vesentlig del av vår virksomhet. Tjenesten gjør oss unik som den eneste leverandøren i vår region som globalt håndterer hele livssyklusen til IT-enheter. Foxways ITAD-løsning gjør det enklere å gi nytt liv til brukte enheter på en miljøvennlig måte, og samtidig tjene på dem.

Lasse Mørk-Andersen, Salgsdirektør hos Foxway, er ansvarlig for tilvekst av nye kunder på det norske markedet. Hans fokus rettes både mot å fremme sirkulære løsninger (DaaS) og håndtere ITAD-avtaler for kunder som først og fremst ønsker å bruke Foxway som en partner for sikker og miljøvennlig avhending.

– Flere bedrifter opplever utfordringer med å håndtere brukte PC-er og smarttelefoner når de oppgraderer eller bytter ut IT-utstyret i bedriften, sier Lasse.

Hos Foxway fremmer vi sirkulær IT og full livssyklusstyring. Å håndtere hele levetiden til enhetene er vår største styrke. Motivasjonen er å sørge for at enhetene gir størst verdi så lenge som mulig.

– Vår strategi er å oppnå høyest mulig verdi av de brukte enhetene, gjennom å gi dem både to og tre livssykluser ekstra ved å omplassere utstyret innad i organisasjonen eller ved videresalg, fortsetter han.

Sikkerhet er nøkkelen

All sletting av data utføres profesjonelt gjennom sertifiserte prosesser innenfor Foxways vegger, og mange av de renoverte enhetene selges lokalt.

– Våre kunder får tilgang til en partner portal, som gir en omfattende oversikt over alt innsendt utstyr og dokumentasjon for datasletting, sier Lasse. På den måten oppnår kunden full kontroll over sine returnerte enheter, både fra et miljø-, økonomisk- og regulatorisk perspektiv.

Enheter som ikke kan selges videre, resirkulereres, og mineraler og komponenter som kan utvinnes gjenbrukes.

Enkelt, fleksibelt og kostnadseffektivt

Vi håndterer alt IT-utstyr, noe som gjør det enkelt for våre partnere å kvitte seg med alt på samme tid.

– Det faktum at vi tilbyr denne tjenesten kostnadsfritt gjør det enda mer attraktivt for våre partnere. Vår portal er selvbetjent, slik at kunden selv kan bestemme leveranseflyt og emballasje, sier Lasse.

Vi betrakter våre kunder mer som partnere, med felles interesse i å sikre best mulig pris i riktig marked for produktene vi videreselger.

– Det er ingen risiko for kunden når det gjelder fakturering og uventede utgifter. Ved å selge lokalt støtter partnerne lokal digital likhet og mottar en høyere restverdi sammenlignet med å selge utelukkende til internasjonale meglere, sier han.

“Foxways mål er å gjøre sirkulært IT-utstyr tilgjengelig for alle, og muliggjøre at for eksempel en PC får tre livssykluser over en periode på 10 år. Dette gir direkte fordeler for miljøet, og våre partnere kan bidra til denne positive innvirkningen.”

Lasse Mørk-Andersen, Salgsdirektør hos Foxway.

Et mer bærekraftig valg

Produksjon av en ny PC krever gruvedrift av omtrent 1000 kg jord for å utvinne de nødvendige råmaterialene. Videre er det betydelige CO2-utslipp forbundet med transport- og produksjonsprosessene. Å forlenge levetiden til allerede produserte enheter vil redusere behovet for ny produksjon.

Hos Foxway etterstreber vi gjenbruk av høykvalitetsutstyr gjennom sikker, sporbar datasletting. Gjenbrukes utstyret i tillegg gjennom tjenester som vår DaaS-løsning, sikrer vi at produktet igjen returneres for samme prosedyre og videre til en tredje livssyklus. På den måten kan vi sikre en levetid som strekker seg over 10 år.

– I vår partner portal skapes miljørapporter, der miljøbesparelsene dokumenteres for våre partnere. Disse rapportene kan integreres i deres ESG (Environmental, Social and Governance) rapportering. Det at vi alltid streber etter å holde videresalg innenfor landegrensene bidrar også positivt til miljøet, ved å fremme lokalt videresalg av brukt IT-utstyr og redusere transport og andre faktorer som øker utslippene, konkluderer Lasse.

Med 20 års erfaring i ITAD-bransjen, har vi skaffet oss unik kompetanse på området.

Vil du vite mer om vår ITAD-løsning?

Uncategorized Enterprise Asset Recovery

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska