Sustainability Director at Foxway

Artikel

Allt fler vill göra hållbara val, men hur ska man egentligen veta vad som är hållbart?

Allt fler av våra kunder vill göra hållbara val. Men hur ska ledningen och alla medarbetare kunna veta vad som är hållbart? Det var en av nyckelfrågorna som Foxway hade med sig då vi tog fram ”Mitt Hållbara Val”. Ett koncept som kommer att lanseras under senare delen av 2022.

Många företag och aktörer inom den offentliga sektorn har börjat sätta upp olika målsättningar för hur man ska bli allt mer hållbara. Många gånger ligger fokus på klimatpåverkan och indirekt Co2. Klimatpåverkan till följd av användning av IT-produkter är ett av de områden som går att påverka inom ramen för scope 3 och allt fler har skrivit in olika formuleringar om detta i sina policys. Tyvärr stannar det sedan där. Detta är något som vi har tagit fasta på i utvecklingen av tjänsten ”Mitt Hållbara Val”.  

Med återvinning i fokus

Under 2021 lanserade Foxway ett projekt med det ambitiösa målet att återvinna mer än 1 miljon enheter. Grunden för detta är den viktiga påverkan som cirkularitet på IT-arbetsplatsen har för klimatet och våra kunders fotavtryck på miljö och koldioxidutsläpp. Under resans gång upptäckte vi hur viktigt det är med både förståelse för en produkts livslängd samt värdet av ”additionalitet*” produkter kan inte längre bara hanteras som en handelsvara utan ska och bör alltid repareras, uppgraderas och tas om hand för en längre livslängd.

En möjliggörare för detta är att våra kunder väljer produkter med lågt klimatavtryck och lång hållbarhet och möjlighet till återanvändning. Allt detta blev en del av vad Foxway nu kallar ”My Sustainable Choice” eller ” Mitt Hållbara Val”. 

I grund och botten handlar det om att vi kan hjälpa våra kunder att förstå sin faktiska nuvarande klimatpåverkan och sedan kunna fatta datadrivna beslut som leder till förbättringar. 

Utgångspunkten är ett policy-styrt system som kombinerar finansiell data och hållbarhetsdata i ett och samma gränssnitt, för såväl företagens centrala beslutsfattare som enskilda användare. Företagen sätter upp policy-nivåer centralt som de anställda får förhålla sig till. Om en enskild anställd väljer att frångå dessa och välja ett mindre hållbart alternativ måste detta kompenseras finansiellt (som en klimatkompensation). 

Alla kunder och partners som har varit delaktiga i utvecklingsarbetet så här långt är mycket positiva och förväntansfulla att komma i gång med att använda systemet.  

”Vi hoppas på att kunna lanseras detta under senare delen av 2022 då vi ser ett ökat behov av denna typ av tjänst både från våra kunder och marknaden i stort”, säger Stefan Nilsson, hållbarhetsdirektör på Foxway. 

* Foxway bygger inte sitt arbete på utsläppsminskning baserat på intäkter från utsläppskrediter. Vi arbetar utefter principerna att försöka skapa en ökad förståelse för vikten av värdeskapande åtgärder samt för att hållbarhetsarbetet behöver integreras i ordinarie verksamhet.

Education Enterprise Public Sector Sustainability ESG Circular Workspace Solutions

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

  Oroa dig inte!

  Du har hittat rätt

  Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

  Ta mig till Foxway Foretag

  Oroa dig inte!

  Du har hittat rätt

  Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

  Ta mig till Foxway Education

  Settings

  Language

  It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

  Switch to English

  Innstillinger

  Språk

  Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

  Bytt til norsk