Artikel

Apple Teacher-utbildningen gör undervisningen tillgänglig för alla elever

När Foxway genomförde den första Apple Teacher-processen med skolor i Stockholm stad var Karlbergs skola på plats, representerad av både skolledare och pedagoger. Där och då påbörjades ett samtal för att tillsammans ta skolan ett steg längre.

-Det var ett samtal som kom att fortsätta vid ett senare tillfälle. Karlbergs skola visade redan under Apple Teacher-processen upp sig som en skola som stod för kreativitet och innovation, en skola som ville vara och verkligen är en lärande organisation, berättar Daniel Rössler Gausel, pedagogisk processledare på Foxway.  

Arbetet med att bli en ADS-skola (Apple Distinguished School) startade hösten 2016 då skolledningen tillsammans med all personal lade grunden för att utveckla den digitala kompetensen. Syftet var att kunna arbeta med och möta framtidens kompetenser för att kunna förbereda eleverna för det arbetsliv som väntar på sikt.  

-Vi har i vår verksamhet arbetat med “red monkeys”, det vill säga pedagoger som vill utvecklas, lära nytt och förändra undervisningen. De driver på olika utvecklingsprocesser på skolan. Vi anmälde oss direkt när Foxway erbjöd några skolor att delta i en pilot av Apple Teacher-utbildningen, fyra pedagoger och rektor deltog från skolan. Våra utbildade AT har sedan tillsammans med förstelärare arbetat aktivt med att utbilda alla pedagoger till Apple Teachers vid återkommande utvecklingsmöten. Hösten 2020 var vi i mål med alla lärare och hela skolledningen, säger Ulrica Colliander, rektor på Karlbergs skola. 

Samarbetet med Foxway har pågått i olika former genom åren. Processledarna har fungerat som stöd, dels i ansökningsprocessen för att bli en Apple Distinguished School och dels för att fortsätta den utveckling som sker kontinuerligt på skolan och i klassrummen, för ett inkluderande, utvecklande och lustfyllt lärande.  

-Att använda digitala verktyg som exempelvis iPads i klassrummet har för Karlbergs skola inneburit fler vägar till lärande. Det har även genererat ett förstärkt lärande för eleverna, vilket nu syns i fler och fler av skolans klassrum. Skolans val att använda en iPad som digitalt verktyg har förstärkt det inkluderande arbets- och förhållningssätt som en av de starka värderingar som ligger till grund för skolans vision att utveckla framtida kompetenser. Det inkluderande förhållningssättet förstärks av det gedigna värdegrundsarbete som skolan gör och blivit uppmärksammad för, menar Daniel Rössler Gausel. 

För pedagogerna innebär satsningen att genom ökad kompetens kunna erbjuda alla elever möjlighet till delaktighet genom multimodal undervisning. Den digitala kompetensen bidrar till att möjligheten att bemöta elevernas förmågor och förutsättningar, vilka i sin tur bidrar till högre motivation.  

-Digitala verktyg får dessutom ett naturligt sammanhang i våra internationella och ämnesövergripande projekt. Vår digitala kompetens kompletterades genom AT-utbildningen med kunskap om iPaden som pedagogiskt verktyg med dess funktioner och möjligheter. AT-utbildningen bidrar till kunskap kring hur vi kan integrera iPadens funktioner i de pedagogiska planeringarna. För oss har iPaden blivit en möjlighet att kunna erbjuda våra elever en inkluderande undervisning, konstaterar Ulrica Colliander. 

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk