Artikel

Ekodesign – drivkraften mot cirkularitet

I direktivet om ekodesign fastställs hållbarhetskrav för specifika produktgrupper som säljs inom EU. Hur påverkar det industrin för begagnad elektronik?

Människor har många valmöjligheter när de ska köpa något, från att välja vilken ekologisk frukt eller vilka hållbara kläder de vill ha. Tyvärr är det svårare att köpa en miljövänlig elektronisk enhet. Men det kan förändras om fler företag börjar använda sig av ekodesign.

  • Men vad är ekodesign och varför kommer det att påverka konsumenternas beteende?
  • Hur påverkar direktivet om ekodesign industrin för begagnad elektronik?
  • Och hur bidrar Foxway till det nya paradigmet för miljömedveten design?

Ekodesign för hållbar elektronik

Ekodesign för hållbara produkter är Europeiska kommissionens strategi för mer miljömässigt hållbara och cirkulära produkter. Genom förslaget inrättas en ram för att fastställa krav på ekodesign för specifika produktgrupper som säljs inom EU. Syftet är att avsevärt förbättra deras cirkularitet, energiprestanda och andra hållbarhetsaspekter.

Ekodesign bidrar till EU:s mål att bli klimatneutralt senast 2050.

Den cirkulära ekonomin utvecklas

Visionen om en cirkulär ekonomi utvecklades först som en lösning på samhällets ökade avfallsmängder. Det är därför som politik och affärsmetoder har fokuserat på e-avfall och råvaror, och därför ser vi ett ökat genomförande av cirkulär ekonomi.

Produktdesignen avgör vilken typ av miljöeffekter som produkterna har. Praktiker för ekodesign är centrala för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.”, säger Agnes Makk, Head of Recommerce på Foxway.

Numera är det viktigare för den cirkulära ekonomin att förlänga produkternas livslängd än att återvinna e-avfall. Den viktigaste drivkraften för cirkulär ekonomi är därför att integrera hållbarhet i produktutformningen. Vår övergång till mer hållbara produkter kommer att innebära positiva förändringar under hela produktlivscykeln och i konsumenternas beteende.

Ny forskning från RSC visar på en växande efterfrågan på mer hållbar elektronik. RSC:s onlineundersökning visade att 60 % av konsumenterna sannolikt skulle byta tekniskt märke om de visste att produkten var tillverkad på ett hållbart sätt. Dessutom uttryckte människor sin frustration över bristen på information om hur man hanterar sitt eget e-avfall.

Ekodesignens räckvidd

Förbättrad ekodesign av elektronisk utrustning gör vår planet mer hållbar. Detta ramverk kommer att underlätta fastställandet av ett stort antal krav, bland annat:

  • Produktens hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderingsbarhet och reparerbarhet
  • Förekomst av ämnen som hindrar cirkulariteten
  • Energi- och resurseffektivitet
  • Återvunnet innehåll
  • Återtillverkning och återvinning
  • Koldioxid- och miljöavtryck
  • Informationskrav, inklusive ett digitalt produktpass

Allt detta minskar energiförbrukningen och ökar enhetens livslängd för EU:s kunder.

Hållbarhet i produktdesign borde vara ett globalt initiativ

Ekodesign tillämpas redan på vissa elektroniska apparater

När den här artikeln skrivs gäller EU-lagstiftningen om ekodesign på 31 produktgrupper. Vissa kategorier omfattas av elektroniska enheter som renoverats och sålts vidare av Foxway.

Till exempel måste datorer, vissa elektroniska skärmar och datalagringsenheter följa kraven på ekodesign. Vanligtvis handlar kraven om energieffektiv utformning och lämplig märkning. Men ekodesign kan också användas för att styra cirkulationen av elektronisk utrustning. Vissa kategorier av elektroniska enheter måste följa krav på demontering och radering av data. Det sistnämnda är viktigt för att enheten ska vara cirkulär, eftersom det påverkar reparationsbarheten och en säker radering av data.

Foxway är det ledande företaget inom teknikbranschen som möjliggör hållbarhet.

Foxway bidrar till initiativet för ekodesign

För företag som Foxway är det viktigt att möjliggöra cirkulär användning av IT-utrustning. Initiativ som ekodesign och rätten till reparation underlättar arbetet med att renovera elektroniska enheter, vilket ökar deras cirkulära karaktär och ger en positiv miljöpåverkan.

Åtgärder för ekodesign bidrar avsevärt till den cirkulära ekonomin. Tillsammans med branschorganisationen EUREFAS för renovering deltar Foxway i en dynamisk dialog med europeiska institutioner och allmänheten för att utvidga hållbarhetsinitiativen. Även om detta ramverk gäller för varor som säljs på EU-marknaden kan konkurrensen om hållbar produktdesign leda till hållbara globala förändringar.

Enterprise Recommerce Public Sector Sustainability

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk