Artikel

En hållbar skola är en smartare skola

I denna artikel får du ta del av våra förslag på strukturella förändringar för verksamhetsutveckling för en hållbar skola.

Skolan har ett stort ansvar och en enorm möjlighet när det gäller att rusta den unga generationen för ett samhälle som ständigt utvecklas, och som måste utvecklas. Vi står inför många stora utmaningar i samhället – den kanske allra största att skapa en hållbar framtid för våra barn och ungdomar. Här är digitaliseringen en stor del av lösningen. Skolan behöver vara med och rusta den yngre generationen för att klara av den snabba och nödvändiga utvecklingen. Utmaningen kring en hållbar framtid är i grunden en demokratisk fråga, en fråga om lika möjligheter och lika förutsättningar att forma sin framtid.   

För att ta oss an denna utmaning måste vi skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever och pedagoger. Vi vet att vi måste göra strukturella förändringar för att minska vårt klimatavtryck, öka kostnadseffektiviteten och tillgängliggöra digitaliseringens möjligheter för fler människor. Med Foxways cirkulära affärsmodell kan vi förse skolorna med digitala verktyg som gör stor skillnad när det kommer till ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Men vi stannar inte där, vi riktar också ökat fokus på vad vi faktiskt använder våra digitala verktyg till. 

Forskningskonsortiet för Digital förvaltning menar att ”digitalisering är en avgörande metod för att uppnå mer än 86% av samtliga målsättningar” så som de uttrycks i Agenda 2030. Digital förvaltning definierar digitalisering som just verksamhetsutveckling. Digitalisering är därmed, enkelt uttryckt, det vi gör med våra digitala verktyg, hur vi använder dem för att arbeta smartare, mer effektivt och på sätt som utvecklar våra arbetssätt. I skolkontext kan detta till exempel handla om att öka tillgängligheten för elevernas lärande eller att frigöra tid och resurs för ökad interaktion och möten mellan lärare och elev.  

Har inte svensk skola haft detta fokus i många år? Ja och nej. Det stämmer att skolan i ett drygt decennium har haft ett starkt digitaliseringsfokus, men nu behöver vi tillsammans ta nästa steg för att i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter på ett hållbart sätt. Vi behöver ett perspektivskifte och vi ser tre tydliga områden gällande skolans fortsatta verksamhetsutveckling. 

Förslag på strukturella förändringar för skolans verksamhetsutveckling: 

  • Skolans digitaliseringsarbete bör intensifieras genom att i högre grad än idag sätta användaren – det vill säga eleven och pedagogen – i fokus och i högre grad involvera dem i utvecklingsarbetet.  
  • Skolan bör våga tänka mer innovation. Svensk skola strävar efter att systematiskt förbättra sina verksamheter. Det är bra. Vi behöver tillsammans också våga tänka och göra nytt, och här är digitalisering en möjliggörare. 
  • Framtiden måste bli mer hållbar och därför måste skolans arbetssätt vara hållbara. För detta krävs att vi utmanar formerna för verksamhetsutveckling genom att ta ett tydligt avstamp i hållbarhet.  

En hållbar skola är smartare skola.  

Education Sustainability

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk