Artikel

Hårdvara som tjänst (DaaS)

Hårdvara som tjänst (DaaS) bidrar till att både lösa kundernas dagliga utmaningar och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan ur ett IT-perspektiv. I denna artikel får du ta del av Oskar Sandströms syn på kundernas behov och hur DaaS kan vara en möjliggörare.

Oskar Sandström är säljchef för de offentliga affärerna på Foxway och har under de senaste åren jobbat med att hjälpa organisationer, kommuner och myndigheter med att välja rätt utrustning och enheter för sin verksamhet. Idag hjälper Oskar organisationerna att få kontroll på sina enheter, dess kostnader samt att ställa om verksamheten från linjär konsumtion till ett tjänstebaserat cirkulärt användande.  

Hårdvara som tjänst (DaaS) är en lösning som innebär månatlig prenumeration av enheter och Foxway ser att konceptet kommer att växa starkt de kommande åren på grund av dess många fördelar. Genom att prenumerera på hårdvara som tjänst kan organisationer få full information och kontroll på enheterna och samtidigt få en bättre kostnadsöverblick. Foxway erbjuder en helhetstjänst för DaaS där hela lösningen sker via en partner. Foxway hanterar enheternas hela livscykel inom Foxways egen koncern – från inköp, leverans, managering, support till återtag samtidigt som Foxway säkerställer att nyttjandet av enheter sker på ett mer hållbart sätt.  

“Vi har som mål att ligga i framkant när det gäller cirkulär tech, utifrån det unika sättet som Foxway förlänger livslängden och värdet av enheter. En cirkulär affärsmodell möjliggör både en cirkulär ekonomi samtidigt som det leder till minskat koldioxidavtryck. Foxways Hårdvara som tjänst (DaaS) gör det möjligt att förlänga enheternas livslängd och värde genom att använda enheter i flera livscykler – vi uppnår hållbarhet genom att arbeta cirkulärt. Vi som företag uppmuntrar organisationer att välja enheter med lång livslängd för att kunna använda enheterna i flera livscykler. På så sätt kan vi tillsammans minimera koldioxidavtrycket på miljön då majoriteten av den negativa resurspåverkan uppstår under produktion och transport av nya enheter. Foxway gör det möjligt för er som organisation att vara en del av en cirkulär ekonomi samtidigt som ni får klarhet i miljöpåverkan i förhållande till din organisations enheter”, säger Oskar. 

Enkelhet  

Vi ser att det finns ett tydligt behov på marknaden av en helhetsleverantör som sköter hela kedjan. Med Foxways DaaS-lösning som används genom vår digitala plattform, får kunden en ökad kontroll och transparens i realtid över alla enheterna samt kostnaden per enhet. Med hjälp av plattformen kan man därför enkelt se hur mycket varje medarbetares eller avdelnings enheter kostar. Många av våra kunder använder idag flera olika partners och har flera kontrakt för hantering av enheter. Att enkelt få översikten över kostnader och kontroll av enheter är de viktigaste drivkrafterna till varför organisationen rör sig i den här riktningen. Dessutom betalar ni som organisation enbart för de enheter ni har behov av, vilket gör det kostnadseffektivt.  

“Den största fördelen ur ett IT-perspektiv är att man enklare får kontroll på vem som har vilka enheter, enhetens status och dess kostnader. Enheter som inte används kan i sin tur skickas tillbaka till Foxway och sedan få ett nytt liv hos annan användare”, säger Oskar. 

Flexibilitet 

I Foxways DaaS-lösning får organisationerna ökad flexibilitet och de kan på ett effektivt sätt både lägga till eller minska antalet enheter/användare. Om till exempel en anställd slutar kan enheter som inte längre behövs lätt skickas tillbaka, vilket är en klar fördel med att använda enheter som en tjänst via en månatlig prenumeration. Dessutom behöver kunderna inte ha enheterna och en stor IT-investering i sina balansräkningar.  

“Eftersom vi hanterar hela livscykeln på Foxway kan vi på ett smidigt sätt ersätta trasiga eller förlorade enheter med nya eller renoverade, med hjälp av våra egna omplaceringstjänster. Vi vill göra det enkelt och mer flexibelt för våra kunder att hantera sina enheter samtidigt som vi minskar koldioxidavtrycket, vilket är tanken bakom vår Hårdvara som tjänst (DaaS)”, avslutar Oskar. 

Public Sector Sustainability

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk