Artikel

Så jobbar Botkyrka kommun med digital inkludering av seniorer  

I dagens samhälle är stora delar digitaliserat och digitala verktyg och e-tjänster hör till det normala. Det finns dock en grupp i samhället som ligger efter i den digitala utvecklingen – de seniora medborgarna. Detta är något som Botkyrka kommun vill ändra på genom projektet Surfande seniorer.

Med bakgrund i kultur och fritidsförvaltningens uppdrag för seniorer, effekterna av pandemin samt en enkätundersökning som genomfördes bland män och kvinnor i åldern 75 år eller äldre under sommaren 2021 uppstod idén att genomföra projektet – “Surfande seniorer” – i Botkyrka kommun. Detta är ett projekt där flera förvaltningar samarbetar kring genomförandet och där både unga och äldre träffas för att digitalt inkludera seniorerna i kommunen. En av initiativtagarna till satsningen är Andrea Daboczy, verksamhetsutvecklare IT på kultur och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.  Tillsammans med projektgruppen som består av Carina Savborg kultur och fritidsförvaltningen, Marie Eliasson och Johan Weckström från digital utveckling i Botkyrka kommun.  

– Vi hörde talas om Borås stad och Gotland som lånar ut iPads till seniorer. Då kom vi på idén att försöka genomföra en pilot med 100 iPads som lånas under 3 år där själva utdelningen görs med hjälp av feriearbetare som visar grunderna i verktyget och ser till att seniorerna kommer igång, säger Andrea Daboczy. Vi sökte medel från kommunens digitaliseringsfond och fick det beviljat under maj 2022.   

Många av pilot-deltagarna har varit väldigt nöjda med satsningen, vilket skapat en stor spridning och efterfrågan av att få låna och lära sig hur en iPad fungerar.   

– Våra deltagare upplever att de lärt sig mycket och tar med sig kunskapen i vardagen efter våra träffar. Många upplever nya världar och kontakter, säger Andrea.   

För att lyckas med utdelningen och utbildningen i iPaden tog de emot 30 unga feriearbetare som under sommaren fick jobba som utbildare i 3 veckor.   

– Arbetet gick ut på att först utbilda feriearbetarna tillsammans med Foxway, sedan fick de planera och boka tider samt avsluta med en 2 timmars träff där de unga hjälper de äldre med att komma igång med iPaden, berättar Andrea.  

Idag har Botkyrka kommun anställt 2 ungdomar som jobbar med att ringa deltagande seniorer i projektet för att boka upp personliga träffar för utbildning och support i iPaden. De har även startat ett nytt mötesforum – digitala timmen – i olika lokaler och stadsdelar i kommunen, där vem som helst får komma och ställa frågor och få hjälp med sitt digitala verktyg. Dessa återkommer veckovis och är ofta fullbokade. Andrea är övertygad om att mötet mellan olika generationer är en framgångsfaktor för de kommuner som vill göra en liknande satsning.   

– Mötet mellan olika generationer är mycket uppskattat. Man behöver heller inte utbilda de unga om de digitala enheterna, den kunskapen finns redan i den generationen. Fika är också viktigt för att ha tid för småprat, avslutar Andrea.   

Vård & omsorg

Foxway Talks – Digital inkludering av seniorer

Välkommen till en träff full av inspiration mot ett mer digitalt inkluderande samhälle

Vi vill bjuda in till en träff där du får möjlighet att utbyta tankar, erfarenheter och utmaningar tillsammans oss och med representanter från andra kommuner och verksamheter runt om i landet.

Datum: 8:e december 2022

Tid: 12.00 – 15.30/16.30

Plats: Foxways kontor, Anders Carlssons gata 9

Läs mer.

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk