Artikel

Så kan digitalisering ge alla en likvärdig utbildning

Skolan har en enorm möjlighet och ett stort ansvar att rusta den unga generationen för samhället som ständigt utvecklas. Foxway har väglett lärare och ledning med digitalisering inom skolan i snart 15 år.

– Vi drivs av att vara med och bidra till en digitaliserad läromiljö som gynnar alla, säger Maria Abrahamsson, Head of Advisory på Foxway.

Det är inte bara skolan som behöver digitaliseras – samhället fortsätter digitaliseras och skolan måste följa med i utvecklingen. Det anser Maria Abrahamsson, tidigare rektor och IT-pedagog, som arbetar för att vägleda och stötta skolor med digital transformation.

– Det finns många stora utmaningar i samhället – till exempel fokus på ökad effektivitet och på hållbarhet där digitaliseringen är en del av lösningen. Skolan behöver vara med och rusta den yngre generationen för att klara av den snabba digitala utvecklingen, säger hon.

Foxway har gjort över 1 000 utbildningsinsatser i skolor under våren och uppfattningen är att arbetet kring digitaliseringen behöver växlas upp, enligt Maria.
– Den snabba utvecklingen gör att vi inte längre kan utbilda på det sätt som vi tidigare gjort.

Foxway jobbar med något de kallar VIP-konceptet. Det är en helhetslösning som handlar om att erbjuda IT-hårdvara i kombination med såväl pedagogisk som teknisk vägledning genom verktyg, innovation och processer.

– Med lösningen kan vi säkerställa att hårdvaran används på rätt sätt och ger effekt på undervisningen och elevens lärande, säger Maria.

Tillsammans med en processledare på Foxway – som har en bakgrund från skolans värld – görs en kartläggning av skolverksamheten. Frågorna som är viktiga att få svar på är: Vart vill ni nå? Vad är målet med er undervisning? Vad har ni för resurser? Därefter utvecklas och anpassas en struktur och en plan som passar behoven. Maria Abrahamsson lyfter fram att det krävs ett samspel mellan de digitala verktygen, innovation och processer för att lyckas med digitaliseringen i skolan. Om det fungerar kan det effektivisera och underlätta vardagen för elever, lärare och övrig personal inom skolan.

-Vi halltid eleven i fokus, det ligger i vårt DNA. Vår styrka är att se det ur ett helhetsperspektiv med erfarenheter på både strategisk och operativ nivå. Vi drivs av att bidra till en mer digitaliserad läromiljö för alla elever. Där alla elever får samma förutsättningar och likvärdig utbildning, avslutar Maria.

Education

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk