Artikel

Skolan måste följa med i den digitala utvecklingen

“Samhället och företagens digitala utveckling går otroligt fort, då blir det ännu viktigare att skolan följer med i utvecklingen. Vi kan inte längre utbilda på det sätt som vi tidigare har gjort.”

Att skolan är med och stöttar eleven i pågående digital transformation blir allt viktigare. Digitaliseringen påverkar oss alla. Den påverkar bland annat vårt privat- och arbetsliv och hur vi upprätthåller våra sociala kontakter. Vi behöver växla upp vårt åtagande för digital delaktighet för att främja ökad inkludering i samhället – och det hela måste börja i skolan. Varför? Skolan är den enda institution genom vilken alla medborgare passerar. Det är därför viktigt att utbildningen speglar samtiden. Skolan ger oss enorma möjligheter att se till att alla digitalt inkluderas i samhället.

– Samhället och företagens digitala utveckling går otroligt fort framåt. Därmed är det viktigt att skolan följer med i den utvecklingen. Detta gör att vi inte längre kan utbilda på det sätt som vi tidigare har gjort, säger Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway.  

För att lyckas med den digitala transformationen i skolan krävs ett samspel mellan: Digitala verktyg, Innovation och Processer. Vi kallar detta VIP-konceptet. Om dessa delar fungerar tillsammans, så kan vi effektivisera och underlätta vardagen för både elever, lärare och övrig personal inom skolan, menar Maria. 

En bristfälligt genomförd digitalisering påverkar både skolledningens, lärares och elevers dyrbara tid – och skolans kunskapsuppdrag. Den kan i värsta fall göra att elever har svårare att koncentrera sig på undervisningen och på sikt därför hamnar utanför samhället.  

– Vi behöver ha ett hybridtänk och se till att utveckla den personliga undervisningen i skolan med det bästa från den digitala världen. Våra elever behöver nu ha ett lärande som är rörligt, där man kan lära om och lära nytt kontinuerligt, för att aktivt kunna delta i samhället på lång sikt. Det här behöver skolan kunna lära ut. För att lyckas krävs en högre grad av digitalisering än vad många skolor kan garantera. Här är kompetensutveckling inom alla led i skolorganisationen nyckeln, säger Maria Abrahamsson. 

Vi har jobbat med digitalisering inom skola i snart 15 år och byggt upp en bred erfarenhet, både från Sverige och internationellt. Vi erbjuder en helhetslösning kring digitalisering och utveckling av lärandet för kommuner, skolor och förskolor. 

– Vi jobbar alltid utifrån varje kommun och skolas unika förutsättningar och mål. Genom gedigna kartläggningar av skolverksamheten gör vi det enklare för organisationer att lyckas med digitaliseringen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Vi är med genom hela processen, som stöd och bollplank och ser till att den strategi som satts också efterlevs och förverkligas i klassrummet, avslutar Maria Abrahamsson. 

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk