Artikel

Tre framgångsfaktorer för digitalisering i skolan

Vad krävs för att lyckas med digitalisering i skolan? Hur gör de skolhuvudmän som lyckas bättre än andra?

Malin Frykman är tidigare lärare, rektor och utvecklingsledare på huvudmannanivå. I dag är hon processledare på Foxway, som vägleder pedagoger och ledning med digitalisering inom skolan, både operativt och strategiskt. Utifrån utbildningsinsatserna under åren har det blivit tydligt för Malin Frykman vad som krävs för att lyckas med elevernas lärande i en digitaliserad värld.

Den första framgångsfaktorn är att det måste finnas samsyn, både kring lärande och arbetsflöde.

– Visionen måste delas av alla – från kommunen, politiker till lärare. För att få pedagogik och teknik att gå ihop och ge effekt krävs det att det finns en enad bild kring vad man gör och hur det ska göras, säger hon.

Foxway jobbar med helhetslösningar kring digitalisering och utveckling av lärandet för kommuner, skolor och förskolor. Syftet är att helhetslösningen ska fungera som en länk mellan de olika nivåerna och innefattar konkreta lösningar för skolans digitalisering.

– Vi gör kartläggningar av behov, intervjuar skolhuvudmännen, till exempel representanter från IT-avdelningar, rektorer, lärare och gärna även elever. Därefter sätts en struktur över hur man ska gå tillväga utifrån deras behov och resurser. Målsättningen är att det ska finnas en samsyn. Effekten i klassrummet blir synlig när det finns ett tydligt mål, rollfördelning och styrning. Det blir en kraft i organisationen när alla går åt samma håll, säger Malin Frykman.

Den andra framgångsfaktorn handlar om att få bort de tekniska utmaningarna för att på ett effektivt sätt lyckas med det digitala lärandet. Med rätt digitala verktyg, och med rätt program eller appar, kan pedagogerna skapa förutsättningar för optimalt digitalt lärande för eleverna.

– Vi har alltid tillgängligheten i fokus. Hur kan eleven göra lärandet tillgängligt för sig själv och vilka individinställningar behövs? Vi utgår ifrån de gällande förutsättningarna och de digitala verktygen, och målsättningen är att skapa tillgänglighet på elevnivå. Det kan till exempel handla om att anteckna digitalt med hjälp av olika tjänster, att enkelt förstora bokstäver eller använda läslinjaler.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om kompetensutveckling. Professionsstyrningen behöver få ökat fokus och innehålla kollaborativt lärande, anser Malin Frykman.

– När jag som lärare har en pedagogisk idé är det viktigt att idén får kraft. Om det finns till exempel en materialbank eller en chatt med kollegor kan idén få näring och genom det bli skalbar. Det ska vara möjligt för lärare och rektorer att lära sig nytt på ett lättillgängligt sätt. Traditionella workshops då och då för att få fart på digitaliseringen räcker inte längre.

Malin Frykman lyfter fram att samtidigt som man utgår ifrån dessa tre framgångsfaktorer, är det viktigt att säkerställa att fokus ligger på lärande och undervisningsutveckling.

– Vårt uppdrag enligt styrdokumenten handlar om lärande i en digitaliserad värld, där skolan måste följa efter. Tillsammans är nyckelordet för att lyckas.

Education

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk