Artikkel

Dette skjer med elektronisk avfall

Brukte IT-utstyr inneholder ofte komponenter som kan brukes som reservedeler i andre enheter, eller kan resirkuleres og verdifulle materialer gjenbrukes i nye produksjonsstrømmer. Vi hjelper deg med å teste hva som kan gjenbrukes, reparerer alt vi kan, og sorterer ut resten til resirkulering. Smarttelefoner, nettbrett, bærbare- og stasjonære PC-er, MacBooks, og annet IT-relatert tilbehør kan alle tilby mer verdi i gjenbruk og videresalg enn når de resirkuleres.

Tjen på avfallet

Elektronisk avfall inneholder komplekse kombinasjoner av giftige stoffer som kan utgjøre en fare for helse og miljø. De verdifulle materialene fra utstyret kan brukes til å gi nytt liv i nytt utstyr som mobiltelefoner, bærbare PC-er eller andre elektroniske produkter. Det gode er at dette ikke er en kostnad for kundene våre, vi hjelper deg med å tjene på gjenbruk og resirkulering av produkter og komponenter.

Tapte verdier som skal gjenvinnes

Ifølge World Economic Forum var verdien fra ressurser i alt E-avfall skapt i 2019 en svimlende sum på 57 milliarder dollar – hvor bare en begrenset del ble resirkulert. Dette viser at avfallet ditt er en verdifull ressurs, og EU har uttalt at 15 nye jobber kan opprettes fra hvert 1000 tonn E-avfall som blir bedre utnyttet.

Dette er vår prosess for håndtering av utstyr ved livets slutt:

  • Enheter sendes til våre anlegg
  • Data blir permanent slettet, og et sertifikat blir gitt for hver enhet
  • Deler som kan repareres og gjenbrukes får nytt liv
  • Verdifulle materialer blir utvunnet for gjenbruk
  • Sertifisert og i samsvar med reglene

Foxway innehar en avfallsbehandlingslisens fra det estiske miljøstyret og det estiske miljøbyrået, som gir oss lov til å motta, behandle og forsyne elektronisk avfall i samsvar med EUs direktiv om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Vi er også ISO 27001 og ISO 9001 sertifisert. Ved å gjøre Foxway til din partner hjelper vi deg med å håndtere hele livssyklusen til IT-utstyret ditt. Vi sørger for at hver enhet gir verdi så lenge som mulig. Vi øker sikkerhetsnivåene dine og sikrer bærekraftig verdi på måter som gagner mennesker, fortjeneste og planeten.

Enterprise Asset Recovery

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska