Nyhet

Foxway kjøper Greentech: Vil kutte utslipp og spår det endelige gjennombruddet for sirkulærøkonomien i IT-bransjen

– Sirkulærøkonomien er på full fart inn også i IT-bransjen. Koronapandemien har fått flere virksomheter til å gå gjennom kostnadene sine, og vi opplever et sterkere miljøfokus som ikke blir mindre etter FN siste klimarapport. Sammen kan vi ta sjumilssteg for å realisere gevinster både for kunder og klima, sier Greentech-gründer Steinar Aune som blir administrerende direktør i den norske delen av selskapet.

Med en omsetning på 300 millioner EURO og mer enn 700 ansatte fordelt på kontorer i blant annet Norden, Tyskland og Spania, er Foxway det ledende selskapet innen sirkulær-IT globalt. I Norge er Greentech siden tilbakekjøpet fra Arrow i 2019 blitt det største selskapet innen sikker håndtering og videresalg av brukt IT-utstyr. I 2020 omsatte Greentech for 105 MNOK med et solid positivt resultat.

Oppkjøpet innebærer at de rundt 70 ansatte i de to selskapene i Norge snarest mulig flytter sammen i Greentechs lokaler ved E18 og Torp Lufthavn i Sandefjord.

– Foxway er en global aktør med en bred kundeportefølje innen «PC som en tjeneste»,  også kalt DaaS. (Device as a Service), mens Greentech har spisskompetanse på sikker avhending og videresalg. Dermed får kundene våre en fleksibel IT-løsning der de hele tiden kan ha akkurat det utstyret de trenger, samtidig som vi sammen kan realisere restverdien på det de bytter ut, og spare miljøet for unødvendig produksjon av nye enheter, sier Martin Backman, CEO i Foxway Group.

I praksis foregår det slik at Foxway leverer nye maskiner, tanket og klare for alle virksomhetens systemer, for så å sikre en korrekt avhending ved endt livsløp av enheten. Greentech har personell med sikkerhetsgodkjenning for sletting av sensitivt innhold, samt en etablert markedsplass for lokalt videresalg både til bedrifter og privatpersoner.

– Dette er en modell vi nå kan ta ut i alle våre markeder i Europa. Selskapene kompletter hverandre, og derfor er oppkjøpet riktig og viktig for vår ambisjon om en mer bærekraftig IT-industri, sier Martin Backman.

Ifølge Framtiden i våre hender innebærer produksjonen av en enkelt laptop et utslipp på rundt 500 kg CO2. En stasjonær PC med skjerm krever det dobbelte. Økt gjenbruk innebærer derfor potensielt store utslippskutt.

– Vi er på et vippepunkt nå, der vi på sett og vis har fått drahjelp av den globale mangelen på mikrochiper og koronaens transportforsinkelser, som har tvunget flere aktører til å tenke nytt. Vi har store offentlige og private kunder som nå opplever at det er vanskelig å få tak i nytt utstyr, og har kommet inn i livsløpshåndteringen den veien. Det har vist seg god butikk for oss, for virksomheter som kan hente ut restverdien på IT-utstyret sitt og kjøpere som får fullgode maskiner med garanti til en lavere pris, sier Steinar Aune.

Kjøpers finansielle M&A rådgiver var GCA Altium og Hansen Advokatbyrå sto for den juridiske rådgivningen. Due diligence ble utført av BDO Norge og Thommessen.

For mer informasjon, kontakt:

Martin Backman, Chief Executive Officer, Foxway Group
martin.backman@foxway.com+46 708 644222

Steinar Aune, gründer og daglig leder i Greentech
steinar.aune@greentech.no
+47 90 55 49 09

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska