Artikel

Alla i samhället ska känna sig inkluderade i den digitala utvecklingen

Var tredje person över 76 år använder inte internet. Detta innebär att alla äldre varken är eller känner sig inkluderade i samhällets digitala utveckling.

Var tredje person över 76 år använder inte internet (internetstiftelsen, s.15). Detta innebär att alla äldre varken är eller känner sig inkluderade i samhällets digitala utveckling. Genom att inkludera och introducera den digitala världen för den äldre generationen kan det leda till en ökad trygghet och även ökad delaktighet i samhället. Just därför är detta en viktig förändring som måste ske.   

Digitala verktyg och tjänster är idag en naturlig del av samhällsutvecklingen och allt fler alternativ plockas bort under tidens gång. Idag är det inte helt enkelt att vare sig åka kollektivt eller komma i kontakt med myndigheter, om du inte har tillgång till ett digitalt verktyg eller har kunskap om hur du navigerar dig fram. För de allra flesta av oss är effektiviteten som följer med digitala tjänster och den snabba informationstillgången självklarheter. Det finns trots detta grupper som hamnat i ett digitalt utanförskap av olika anledningar, en större del av våra äldre bland annat. Många har under arbetslivet inte haft en aktiv del i den digitala utvecklingen, och nu är avsaknad av verktyg eller bristande kunskap faktorer som gör tröskeln för hög för att ta sig över på egen hand. 

Digitaliseringen skänker potential till att leva mer självständigt och kanske till och med ha möjlighet att bo hemma längre. Vi har själva fått uppleva flera exempel där ett digitalt verktyg har gjort att ensamhet och upplevd isolering minskat. Exempelvis att delta i ett videomöte med släkt och vänner, kan skänka ett stort värde och mycket glädje bland seniorer.  

Idag finns ett behov av både analoga och digitala utbildningssätt för att lyckas med en digital inkludering av seniorer. Att man har en surfplatta eller en smarttelefon behöver inte betyda att man per automatik blir inkluderad, då det krävs en viss kunskap för att hantera verktyget. Detta visas tydligt i den senaste rapporten från Internetstiftelsen. 

Regeringen säger att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi på Foxway vill vara med och bidra, och stå bakom dessa ord som i sin tur ska leda till att alla ska få möjligheten att vara med på denna digitala resa. Vi erbjuder en helhetslösning kring digital inkludering av seniorer som effektiviserar och underlättar vardagen för både användaren och vård- och omsorgspersonalen.

Vård & omsorg

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk