Artikel

Digitaliseringen av nationella proven, var börjar man?

Om jag säger digitaliseringen av nationella proven, vad tänker du på då? Stanna upp en stund och fånga den första tanken som flög igenom ditt huvud. Den kan nämligen hjälpa dig att bena i var du och din organisation står i förberedelsearbetet idag.

I mitt arbete med skolledare runt om i landet möter jag dagligen funderingarna kring vad arbetet med digitaliseringen av nationella proven (DNP) innebär för skolorna. Samtalen handlar oftast om de tekniska förberedelserna. Har vi tillräckligt med devices? Hur gör vi med hörlurar till alla? Vem ska ta ansvar för att vi får en säker och godkänd inloggning? Vad händer om nätet inte håller? Är våra rutiner för registervård tillräckliga?

Detta bekymrar mig en smula då syftet med digitaliseringen av nationella proven är större än bara de tekniska förberedelserna. Missförstå mig rätt nu. Den tekniska förberedelsen är också viktig. Men… Digitaliseringen av nationella proven ska enligt Regeringen leda till ökad likvärdig betygsättning och minskad administration. Proven ska bli rättvisa, likvärdiga och digitala (Källa Prop.  2017/18:14).

Arbetet med digitalisering av nationella proven behöver därför ses i ljuset av ert arbete med likvärdig digitalisering OCH ert arbete med likvärdig bedömning. Kloka organisationer tar därför sikte mot den större målbilden med detta! Nu med de nya kursplanerna i antågande har vi  fantastiska möjligheter att tillsammans ta ett helhetsgrepp kring lärande, bedömning och digitalisering. Skolverket har under sina dragningar under våren också försett skolorna med en viktig målbild som hjälper till att behålla det livsviktiga elevfokuset i arbetet. Den lyder:

Den nöjda eleven som får visa sina kunskaper i ett digitalt nationellt prov.

Skolverket
https://www.youtube.com/watch?v=Gi2U1-2UNVc&feature=youtu.be

Digitaliseringen av nationella proven ska alltså leda till bättre och mer likvärdigt lärande för våra elever och en bättre arbetsmiljö med minskad administration för våra lärare. Mer tid för lärande för alla helt enkelt. Det är den målbilden vi behöver hjälpas åt att ta sikte mot!

Börja i tid och följ utvecklingen!

Vi och våra organisationer behöver därför kunna forma och omforma förutsättningarna under tiden som utvecklingen pågår. Precis som med all annan utveckling inom digitalisering. Att vänta in i det sista är därför både en riskfylld och problematisk strategi. Merparten av de pedagogiska och tekniska förberedelser som din verksamhet behöver göra tar lång tid. Skolverket har dessutom redan gett oss en tydlig förteckning över de tekniska och pedagogiska förutsättningarna som krävs utifrån vad vi vet idag. Det finns alltså mycket att börja arbeta med redan nu! 

Den preliminära tidsplanen för införandet är satt, listan med tekniska krav är klar. Skolverket har också gjort beskrivningar av vilken digital kompetens lärare och elever behöver för att kunna genomföra proven. Så väntans tid är över. Nu kör vi!

Var börjar man och vem ska göra vad? 

Många huvudmän och skolor jag mycket uttrycker att det är är svårt att veta var man ska  börja arbetet. Det är ju en hel del att sätta sig in i och många olika delar att hålla koll på. Här är fyra enkla saker att börja med:

  1. Skaffa er en gemensam bild i organisationen av vad arbetet innebär för er Börja med ett helikopterperspektiv på hela arbetet tillsammans i organisationen. Vad är syftet med digitaliseringen av nationella proven enligt regeringen? Vad är vårt syfte? Hur hänger detta ihop med vårt övriga arbete med likvärdig digitalisering och likvärdig bedömning? Digitaliseringen av nationella proven är inget stuprörsprojekt som ska ske vid sidan om ert övrigt förbättringsarbete. Se det hellre som en kraftfull hävstång i hela organisationens digitala transformation och ert arbetet med likvärdig skola.
  2. Kartlägg era behov, både de tekniska och de pedagogiska behoven.  Var i relation till de pedagogiska och tekniska kraven är ni nu? Vad är nästa steg? Hur tar ni er dit?Detta behöver göras både på skolnivå och huvudmannanivå.
  3. Organisera och samordna er utifrån de behov ni såg i er kartläggning. Här är en tydlig och kommunicerad ansvarsfördelning superviktig! Vad tar huvudmannen hand om? Vad behöver rektor göra? Vad behöver lärarna göra? Vad behöver skoladministratörerna göra? Vad behöver IT-avdelningen göra? Digitaliseringen av nationella proven är inte något som en enskild lärare eller rektor kan hantera på egen hand. Nej här är det teamwork och samordning av insatserna som gäller.
  4. Förankra att nationella proven digitaliseras och hur ert arbete med det ser ut.  Kommunikation är a och o i ett lyckat förbättringsarbete. Glöm inte bort att förankra hur ansvarsfördelningen och organisering av förberedelserna sker hos er med både lärare och elever. Varför inte ta tillfället i akt och göra en film som ni enkelt kan sprida via era digitala kanaler?

Behöver ni hjälp eller stöd under resans gång så tveka inte att höra av er till oss!

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk