Artikel

Elevens och skolans bästa

Leksands gymnasium valde att ta vår hjälp och ha med oss tidigt i processen. Tillsammans under den tid som vi nu jobbat tillsammans, så lär vi av varandra i varje möte. Det gemensamma är att vi alla vill elevernas och skolans bästa, vilket gör att diskussionerna blir enkla.

Var börjar vi?

Vi försöker i möjligaste mån att genomföra processer tillsammans med er i ett arbetsflöde som vi kallar 40 – 20 – 40. De första 40 handlar mest om att lyssna för att förstå. När vi inte förstår så frågar vi tills vi förstår. I denna del jobbar vi nära skolledning, beslutsfattare och nyckelpedagoger med målet att skapa en förståelse för verksamheten och stötta i arbetet att sätta upp ramar, riktlinjer och flöden för att arbetet ska fungera så bra som möjligt på plats.   

I de 20 lägger vi fokus på utbildning där riktade utbildningsinsatser ska bidra till att höja den allmänna och breda kompetensen i hela verksamheten, detta sker genom e-learning, workshops eller föreläsningar och ibland en kombination av alla delar.   

I de sista 40 har vi förhoppningsvis krokat arm ordentligt och lärt känna varandra. Därefter så kan vi lyfta blicken och se framåt, samtidigt som vi stöttar upp så implementeringen av det nya arbetssättet funkar. Vi ser ingen större vits med att genomföra de första delarna och sedan dra vidare. Vi är ju både nyfikna på hur det går, men framförallt vill vi att verksamheten ska lyckas och lyftas. 

Vi är just nu mitt i denna utbildningsprocess med Leksands gymnasium. Ett arbete som tog sin början under hösten 2019. Marcus, rektor på Leksands gymnasium, tog kontakt med oss via telefon och sa: 

Vi har Microsoft 365,Teams och en lärplattform. Allt som vi kan göra i Teams vill vi göra i Teams. Var börjar vi?

Marcus, rektor på Leksands gymnasium

Detta blev startskottet för ett fint samarbete. Tillsammans med ledningsgruppen på skolan och förstelärare, tog vi fram en kanalstrategi med direktiv vad pedagoger och elever gör och var.  

Alla på skolan har tagit flera kliv framåt

Vid uppstarten av läsåret 2020/2021 träffade vi all personal för att konkret visa hur det pedagogiska flödet kan se ut baserat på den framtagna kanalstrategin. Parallellt med detta har vi stöttat skolan och kommunens IT-avdelning för att ta fram automatgenererade Teams för samtliga kurser. Utöver detta har samtliga elever – som nu i höst börjar på Leksands gymnasium – fått en grundläggande utbildning av oss. Detta är viktigt för att de ska få en grundläggande förståelse av Microsoft 365 och Teams. Då merparten av eleverna tidigare arbetat i G Suite och på gymnasiet möter en ny digital miljö, så såg ledningsgruppen detta som en viktig pusselbit i att lägga på plats vid införandet av den nya kanalstrategin. 

Pedagogernas transformation för förändrat arbetssätt påbörjades egentligen redan under våren då skolan stängdes ned och pedagogerna fick ställa om till fjärrundervisning. Skolans rektorer ger sin analys:

Alla på skolan har tagit flera kliv framåt när det gäller användandet av Microsoft 365, framför allt när all undervisning måste bedrivas online under vårterminen. Det gäller framför allt användning rent tekniskt.

Marcus, rektor på Leksands gymnasium

På frågan hur skolan upplever stödet från oss under detta år svarar ledningsgruppen: 

Ni har varit lyhörda medspelare i vårt digitaliseringsarbete och kommit med många bra inspel. Det har varit bra att ha personer som är pedagoger och kan teknik i stor utsträckning. Utbildningen för både personal och elever har varit riktigt bra och på en hanterbar nivå för alla. Det som har krånglat har framför allt varit automatgenererade teams och frågan är om det är värt att ha sådana jämfört med att kunna skapa sina egna team. Det är kanske för tidigt att säga. När det gäller den här grundläggande utbildningen så är det bra att ni har varit på plats

Marcus, rektor på Leksands gymnasium

Ingen självklarhet

Att ta in externa parter i en förändringsprocess är kanske inte självklart för alla. I vissa fall kan det kanske kännas lite tryggare att göra jobbet internt. Leksands gymnasium valde att ta vår hjälp och ha med oss tidigt i processen. Vi har känt oss som en del i arbetet från start vilket underlättar i arbetet framåt. Tillsammans kan vi tänka i stora och små frågor. När vi frågar ledningsgruppen vad de ser som den största fördelen med att ha med oss i processen kommer svaret snabbt:  

Den kunskap som ni har förmedlat hade ingen av oss lyckats förmedla på ett så pedagogiskt sätt. Ni vet vad ni pratar om och är också ödmjuka i bemötandet av dem som inte kan lika mycket.

Marcus, rektor på Leksands gymnasium

Eleven i fokus

Vi ser också att ledningsgruppen på Leksands gymnasium är ett strålande exempel på rak, tydlig, ödmjuk och jordnära ledningsgrupp. Denna ledningsgrupp ställer relevanta frågor och krav på oss som processledare. Vi har utvecklats tillsammans under den tid som vi nu jobbat tillsammans och vi lär av varandra i varje möte. Det gemensamma är att vi alla vill elevernas och skolans bästa vilket gör att diskussionerna blir enkla.  

Gynnar det eleven? Ja, då kör vi på det!

Marcus, rektor på Leksands gymnasium

Nu blickar vi gemensamt framåt för att ta oss an nya spännande utmaningar. Det vi vet att vi kommer ägna en del tid åt framöver är såklart uppföljning för att se vilka delar som har blivit bra i kanalstrategin och justera det som inte riktigt funkar. Varken vi eller personalen på Leksands gymnasium tänker nöja oss med hyfsat.

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk