Artikel

Göteborgs Stad – Data hårdvara, Klient som tjänst

Ramavtalet omfattar Klient som tjänst (PC, skärmar, tangentbord, dockningsstationer med tillbehör samt Chromebooks)

Om Avtalet

Ramavtalet omfattar Klient som tjänst (PC, skärmar, tangentbord, dockningsstationer med tillbehör samt Chromebooks). Ramavtalets beställningsförfarande är baserat på ett komboavtal med dynamisk rangordning. 

Dynamisk rangordning: För beställningar under 100 000 SEK ska beställning ska göras hos den leverantör som har lägst totalkostnad för aktuellt köp.

Förnyad konkurrensutsättning – För beställningar som överstiger 100 000 SEK kr ska samtliga leverantörer inbjudas att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället (förnyad konkurrensutsättning). Vid förnyad konkurrensutsättning ska ett eller flera av nedanstående utvärderingskriterier användas: 

 • Klient som tjänst 
 • Pris 
 • Funktion innefattande (leveransförmåga m.m., andra typer av konfigurationer, kompetenstillgång (personal), garantiförstärkning, relevanta certifieringar/partnerskap, utbildningar, tjänster i övrigt)  
 • Extra support och serviceavtal för avancerade lösningar eller vid underavtal 
 • Avancerade spjutspetskrav miljökrav per respektive område enligt Konkurrensverket, Hållbarupphandling ( t ex Datorer och Bildskärmar, TV och Projektorer nuvarande och kommandeversioner, samt TCO certifiering med olika nivåer eller likvärdigt. 

Avtalstiden är 48 månader och upphör dock att gälla för samtliga, utan uppsägning, den dag då avtalsperioden löper ut för det första ramavtalet. 3 leverantörer är tilldelade avtalet varav en är Foxway Education. 

Beräknat värde på ramavtalet är ca SEK 200 miljoner per år.  

Avropsberättigade på ramavtalet: 

 • Göteborgs Begravningssamfällighet 
 • Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB 
 • Räddningstjänsten Storgöteborg 
 • Gryning Vård AB 
 • Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag 
 • Lilla Edets kommun 
 • Stenungsunds kommun inkl. kommunala bolag. 
 • Lerum kommun (Ej Klient som tjänst) 
 • Mölndals Stad inkl. Mölndalsbostäder AB, 556015-2885; Mölndal AB, 556773-5997; Mölndals Parkerings AB 556163-7322; Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 556602-0862; Mölndal Energi AB, 556488-8518 
 • Partille kommun 
 • Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen (ex. elevdatorer och digitala verktyg för skolan) 
 • Öckerö kommun inkl. bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB 
 • Stenungsunds kommun inkl. kommunala bolag. 

Avtal

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk