Artikel

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Återteranvänd i större utsträckning, utred behov av inköp, behåll och reparera, köp produkter av återvunnet material, ställ krav på design av produkter och förpackningar. Det är några av de nya direktiv för att främja cirkulär ekonomi som upphandlingsmyndigheten formulerat. Stefan Nilsson, hålbarhetsdirektör på Foxway, ser mycket positivt på utvecklingen och delar med sig av sin kunskap i webbinariet: Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

-Foxway gör det digitala livet enkelt och mer hållbart, med fokus på service som sätter användaren i centrum. Vi jobbar med cirkularitet och är en udda fågel i branschen på det sättet att vi inte alltid blir lyckliga ju mer vi säljer, menar Stefan Nilsson. 

Foxway tillhandahåller IT-leverans för arbetsplatsen gentemot både offentlig och privat sektor med utgångspunkt i hållbarhet. Det innebär att öka livslängden på teknologi, att erbjuda en så hållbar recyclingsprocess och avslut på teknikens liv som möjligt. Det innebär också att minimera vårt fotavtryck när det gäller koldioxid men även att mäta det, verifiera det och göra den datan användbar. Målet är att öka nyttan och göra det så enkelt som möjligt att använda enheter på ett hållbart sätt för kunderna.

-Offentlig sektor har varit de svåraste att fånga uppmärksamheten hos gällande cirkularitet menar Stefan Nilsson. Vi vill få med alla kunder, potentiella kunder och partners i en cirkulär modell därför att en arbetsplats idag motsvarar 1000 kg koldioxid, kan vi återanvända och förlänga livstiden så ger det ett enormt utslag på utsläppen för ett företag eller en kommun säger Stefan. 

80% av det Foxway gör är cirkulärt, 20 % är linjärt, på så sätt skiljer sig Foxway som leverantör från andra aktörer i branschen där förhållandet är det motsatta. Foxway har varit med och grundat Eurefa – en europeisk organisation för återvinning. Ett europeiskt/globalt perspektiv är viktigt eftersom hållbarhet är frågor som måste lösa på en övergripande nivå – tillsammans menar han.

-Det gör vi delvis för att möta tillverkarna så att de känner sig trygga i att vi är engagerade i att förlänga livstiden på deras produkter. VI vet att en dåligt reparerad dator eller mobil kan vara en brandfara, säkerhetsfara, en GDPR-compiiance fråga så vi vill ha en bransch som tar ansvar och har ISO-certifierade processer för att reparera, återanvända och förlänga livstiden på produkter. 

Under senare tid menar Stefan att upphandlingsunderlag i många fall formuleras utifrån krav kopplade till RBA. Något som inte gynnar vare sig kommuner eller distributörer. 

-Jag lägger ungefär 95% av min tid på att svara kommuner i upphandlingar på frågor om detta. Det är naturligtvis bra att det finns ett engagemang i frågan. Jag vill dock vara mycket tydlig här. RBA är ingenting en leverantör i Sverige ska vara medlem i. I var och varannan upphandling står detta som ett av de viktigaste kraven. RBA har mindre att göra med hållbarhet, cirkularitet och återvinning att göra, det har desto mer att göra med kontroll av leverantörsledet. RBA är till för att hålla koll på arbetsförhållanden där leverantörer och underleverantörer har sina fabriker och gruvor. Det är givetvis viktigt därför att alla IT-produkter innehåller konfliktmineraler, det går inte att att undvika. (3TDG), konstaterar Stefan.

Organisationen och medlemskapet är ämnat för tillverkare och deras underleverantörer – OEM Original Equipped Manufactures. Som medlemmar har tillverkarna i uppdrag att granska 80% av gruvorna och komponentleverantörerna. De tillverkare som är medlemmar i RBA svarar alltså upp mot de krav som ställs. Detta gör att distributörer redan har svarat upp mot det skall-krav i upphandlingssammanhang som ofta ställs, genom att tillverkarna redan är medlemmar. 

-Det finns därför ingen nytta eller mening med att distributörer är medlemmar. Däremot ska vi som distributörer köpa från en tillverkare som är medlem i RBA. Apple är en sådan, med målet att tillverka alla produkter av 100% återvunnet material. Deras produkter har lång livstid och flera livscykler kan garanteras. Det gör att de matchar in i vårt hållbarhetstänkande och vår cirkulära modell. Apple idag har 100% koll på sitt leverantörsled när det gäller konfliktmineraler och är de enda som kan garantera detta. Vad gäller Arbetsförhållanden etc. så ligger de på branschstandard plus med ca 90%+ kontroll, förklarar Stefan.

Foxway har idag data på ett antal miljoner reparerade och återanvända enheter. Det är viktig information som inköpare behöver förstå sig på, menar Stefan Nilsson. 

-När du köper en produkt, fråga då vilket framtida liv den här produkten har, hur länge lever den? Alla datorer gör lika stort avtryck när vi köper dem därför är det så otroligt viktigt att göra ett klokt val när vi köper enheter – att se till att välja de med längst livstid. En MacBook har lägre avtryck än de flesta andra pga att den har flera livscykler, för varje år den kan användas minskas avtrycket. Detta är hållbarhet på riktigt. Köp inte slit och släng! I upphandlingar idag är frågan om enheten är RBA-godkänd viktigare än dess livslängd. Det gör att de billigare produkterna med avsevärt färre antal år att leva oftast köps in – helt utan tanke på faktisk verklig hållbarhet! Vår cirkulära modell uppmuntrar ju dessutom till att förändra beteende – att gå från att äga till att köpa som tjänst. Det är ett led i att organisationen både blir mer hållbar och lönsam, avslutar Stefan Nilsson. 

Education Public Sector Municipality Sustainability

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk