Artikel

Kommuner tar sig an demografiska utmaningar genom digital inkludering

Det digitala livet är lika viktigt som den fysiska verklighet vi rör oss inom. Generellt använder hela nio av tio människor internet varje dag. Det finns dock en grupp i samhället som sticker ut – de seniora medborgarna.

Var femte pensionär använder inte internet alls. 50% av de äldsta medborgarna har aldrig använt sig av digitala samhällstjänster. I stor utsträckning beror detta på att kunskaper saknas samt en rädsla för brott kopplade till integritet och digital identitet.

Riskerna med ett digitalt utanförskap är flera. Det handlar om delaktighet och inflytande, att alla medborgare oavsett ursprung och ålder skall kunna delta i det digitala livet och det demokratiska samtalet. Dels handlar det om rätten till ett berikande och fungerande liv hela vägen, även på ålderns höst. Det menar processledarna Anders Asplund Berggren och Håkan Ingvarson på Foxway, som under hösten har arbetat fram ett stödmaterial i bokform för seniorer där syftet är att komma igång med användningen av iPad.

-Det är ett samarbete med Borås kommun som beslutat att seniorer skall få möjlighet att under tre år ha tillgång till en iPad. Som ett led i det arbetet har vi nu skrivit en handbok som ligger till grund för att utbilda och inspirera den här gruppen. Kommunen arrangerar forum med seniorträffar där boken kan användas som utgångspunkt för att komma igång digitalt och samtidigt känna sig trygg med grunderna för att navigera i det digitala lanskapet, berättar Anders Asplund Berggren, projektledare för satsningen på Foxway.

-Samhället utvecklas i ett oerhört snabbt tempo och vi vill naturligtvis bidra till att minska och överbrygga de klyftor som lätt uppstår i och med digitaliseringens framfart. Vårt uppdrag handlar om att skapa ett digitalt innanförskap, det gäller alla i alla delar av samhället, från skola, genom yrkesliv och tiden efter. Det gör vi genom att stötta kommuner och verksamheter kring verktyg, innovation och processtöd. Det vi gör i Borås och kan göra även för andra kommuner, handlar inte om att digitalisera seniorer, det handlar om att bygga broar för seniorer i en digitaliserad värld. Det menar Håkan Ingvarsson, Processledare på Foxway.

-Med tanke på de demografiska utmaningar som kommuner står inför måste ju alla äldre vara friska och kunna kommunicera digitalt för att samhället ska fungera nu och framåt. Här behöver vi hjälpas åt och hitta vägar framåt. Med boken som kommer ut i veckan har vi möjlighet att tillsammans med kommuner skala upp den här metodiken och lösa samhällsutmaningar framåt, konstaterar Anders Asplund Berggren.

Vill du veta mer om hur Foxway arbetar med digital inkludering i allmänhet och seniorer i synnerhet? Då är det Anders och Håkan du ska prata med. De återkopplar gärna med en beskrivning av hur de går till väga och lyssnar in era behov.

Municipality

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk