Artikel

Malin Frykman – en av vinnarna i Guldäpplets Jubileumsutmärkelse

Guldäpplet fyller 20 år och i samband med detta kommer de att – utöver Lärarpriset Guldäpplet – dela ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021. Totalt är det 20 enskilda personer/grupper som kommer att få ta emot priset – där Malin Frykman har blivit utsedd till en av vinnarna för sitt arbete med skolans digitala resa.

Guldäpplets Jubileumsutmärkelse går till ett antal personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för att inspirera skolsverige under en avsevärd del av de tjugo åren, som lärarpriset Guldäpplet utdelats. Motivet till Jublieumsutmärkelsen är att ge en tillbakablick, för att lyfta några av de personer som har givit ett avgörande stöd på den digitala skolutvecklingen. 

Efter en omfattande beredning, diskussioner och arbete med flera referensgrupper och omröstningar, har Guldäpplets jury beslutat att lyfta fram ett antal personer från åren 2002-2021 som kommer att tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse. Totalt är det 20 enskilda personer/grupper som kommer att få ta emot priset – där Malin Frykman har blivit utsedd till en av vinnarna för sitt arbete med skolans digitala resa. 

Lärarpriset Guldäpplet. Foto: Bo Helmersson.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 

Min drivkraft och mitt “why” handlar om alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning. vägen till det går via lärares och annan skolpersonals lärande. För mig handlar den digitala transformationen om att leda lärande, både organisationens lärande och människorna som verkar i den. Det är ett synsätt som präglar alla mina insatser och allt det arbete jag gör när det gäller skolans digitalisering.

– Två insatser som handlar om det som jag tror har haft direkt betydelse för lärarkåren är: 

1. Min roll som omvärldsbevakare och delare av material som handlar om digitalisering och lärande. Många är de lärare som under åren hört av sig och tackat eller bett om tips på aktuell forskning om digitalisering, nya arbetssätt eller kontakt med andra lärare för att få tag på goda exempel. 

2. Mina två böcker, Skolledare i en digitaliserad värld och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld den skjuts de gett för skolors lokala förbättringsarbete. I dem har rektorer och lärare fått del av konkreta handfasta tips på hur man kan ta sig an skolans digitalisering på ett forskningsbaserat sätt tillsammans.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 

Jag tror att kombinationen av dessa insatser är viktiga. Omvärldsspaningen bidrar till att sprida och synliggöra möjligheterna. Mina böcker och insatser kopplade till dem har hjälpt styrkedjan med ”hur:et”. Det har gjort det lätt för huvudmän, rektorer och lärare att arbeta tillsammans med skolans digitalisering.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 

Helt klart likvärdigheten och organiserandet av de förutsättningar som krävs för att digitaliseringen ska leda till lärande. Den är en enorm utmaning och fortfarande i dag träffar jag regelbundet på lärare som faktiskt inte har tekniska förutsättningar för att arbeta med digitaliseringen. Framförallt är det min bild att vi har ett likvärdighetsglapp i åldrarna F-6. 

Vi är mycket glada och stolta över att Malin Frykman har blivit tilldelad detta ärofyllda pris. Stort grattis till Malin och till de andra pristagarna av Guldäpplet 2021.

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk