Artikel

Perspektiv på läsförståelse av digitala texter

Att läsa digitala texter kräver speciella förmågor av oss. Det är något som Maria Rasmusson visat i sin forskning. Den brännande frågan är hur skolan kan stötta eleverna i arbetet med att tillskansa sig strategier för läsning av olika typer av texter med olika syften. På fredagens Meet har du möjlighet att diskutera detta med Maria och kollegorna ute i skolsverige.

Maria Rasmusson är lektor i didaktik vid Uppsala universitet och har arbetat som lärarutbildare sedan 2001. 

-Under flera år arbetade jag vid Mittuniversitetet i Härnösand och därefter Sundsvall. Jag har framförallt forskat i pedagogik och didaktik inom fältet läs- och skrivutveckling. Min avhandling som kom 2015 undersökte läsförståelse av digitala texter utifrån olika perspektiv, berättar hon.

Hur våra föreställningar om läsning i skenet av digitala format utmanas, är en aspekt hon berör i sin forskning.

-De grundläggande aspekterna av god läsförståelse är desamma oavsett om en text är tryckt eller på skärm. Digitala texter kan vara statiska vilket ofta är en linjär text t.ex. en tryckt text som skannas in. Digitala texter kan även vara dynamiska och innehåller då hyperlänkar t.ex webbsidor. Texttypen påverkar till viss del vilka förmågor som krävs för en god läsförståelse, förklarar Maria.

När Maria ombeds välja ut de viktigaste resultaten från avhandlingen fokuserar hon på det som handlar om att läsförståelse av digitala texter till viss del kräver andra förmågor än vid läsning av tryckta texter och att elever i genomsnitt har bättre läsförståelse när de läser en statisk text på papper än på skärm. Det väcker förstås en omåttlig nyfikenhet. Vad beror det på?

-Det finns flera olika hypoteser om varför läsning på skärm tycks vara lite svårare. Hypoteserna handlar om att elever kan bli distraherade av andra saker i den digitala miljön eller att elever har en förväntan på att aktiviteter som görs på skärm ska gå snabbt, ge snabba kickar och att man bara behöver skumläsa. Dynamiska texter kräver att elever kan navigera och det tar kognitiva resurser i anspråk. Då kan inte eleven använda alla sina kognitiva resurser till själva läsförståelsen, konstaterar hon.

På fredagens Meet kommer Maria att bidra med sina erfarenheter utifrån sin forskning.

-Jag vill diskutera hur man i skolan kan stötta eleverna och hjälpa dem att ha strategier för läsning av olika typer av texter med olika syften.

När hon inte forskar hämtar hon kraft i naturen, umgås med familjen och vännerna. Är du ute och går kan det mycket väl vara så att det är Maria du möter när hon är ute promenerar eller joggar med hunden. Vad du kanske inte vet är att hon ägnar en del av sin fritid till att sy kläder. 

Varmt välkommen till Meet

Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk