Artikel

Så hjälper vi företag med hållbar digitalisering 

Hållbar digitalisering är ett mål för många organisationer, men få vet hur målen ska nås. Vi har tagit fram en modell för cirkulär IT som gör företagens liv både enklare och mer hållbart – där hela tjänsten erbjuds genom en samarbetspartner.

Den snabba digitala transformationen har en baksida i form av ett växande avfallsberg bestående av elektronik. Efterfrågan på ny IT-utrustning för att hänga med i utvecklingen är stor. Att byta ut och göra sig av med fullt fungerande hårdvara kan tyckas vara motsägelsefullt med arbetet att uppnå klimatmål och effektiv resursanvändning. 

– Vi värnar om våra kunders behov och uppmuntrar till en omställning från linjär konsumtion till cirkulär användning. Produkterna kan då tas om hand på ett mer ansvarsfullt sätt efter att de används i sin första livscykel vilket gör att livslängden av IT-utrustningen kan maximeras. Det ger i sin tur lägre påverkan på miljön, säger Jonas Grönqwist, affärsområdeschef på Foxway. 

Vi jobbar med en unik cirkulär affärsmodell där vi hjälper våra kunder genom en cirkulär helhetstjänst – vilket innefattar allt från inköp till återtag och återbruk/återvinning av företagens IT-produkter. Modellen har gjort att vi sticker ut i branschen. Detta eftersom vi är en av få aktörer som kan erbjuda en helhetslösning i form av cirkulära tjänster som möjliggörare för hållbarhet, med hela kedjan inom våra egna väggar. 

Få bättre kontroll på livscykeln 

– Många företag leasar idag sin IT-utrustning, vilket man också kan göra genom Foxway. Vi adderar hela livscykelhanteringen från inköp, finansiell kontroll, support till att vi tar hand om återanvändning och återvinning när produkterna byts ut. Våra kunder ska alltså inte behöva flera olika partners för att hantera företagets behov utan vi sköter allt, säger Jonas Grönqwist. 

Jonas Grönqwist har själv en lång bakgrund inom telekombranschen och elektronikbranschen innan han för några månader sedan gick över till oss på Foxway. Han ser en spännande framtid inom bolaget då företagets affärsmodell både har stora möjligheter att förenkla vardagen för kunderna, samtidigt som det bidrar till minskad miljöpåverkan. 

– Vi räknar med att marknaden för Device-as-a-Service kommer att tredubblas inom de närmaste åren, och där finns den stora marknaden för cirkulär IT som vi kan göra en väsentlig skillnad inom, fortsätter Jonas Grönqwist. 

Cirkulär IT som möjliggörare

Begreppet cirkulär IT är förhållandevis nytt och sprunget ur samhällets krav och ett ökat medvetande om att sträva efter hållbarhet, vilket numera också gäller för företagare. 

Fokus är att kunden eller slutanvändarna har möjlighet att välja teknik som tillför värde till sin affär, samtidigt som det är ett hållbart alternativ. Efter leasingtidens slut går produkterna till återanvändning eller återvinning. Om man istället tittar på ägd utrustning är det vanligt förekommande att utdaterad hårdvara läggs i ett förråd och kanske glöms bort. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller hållbart. Även här erbjuder vi tjänster och möjliggör ett cirkulärt användande. 

Vi vill återanvända produkterna i hela kedjan så de kan användas om och om igen, allt för bättre resurshantering och minskad CO2-påverkan.

De flesta produkter som datorer, skärmar och mobiltelefoner går nämligen utmärkt att återanvända. Genom att göra produkterna redo för en ny användare utifrån att radera data, göra reparationer, renoveringar, uppgraderingar eller andra förbättringar kan vi ge dem ett andra och ibland även tredje liv. 

–  Vi vill återanvända produkterna i hela kedjan så de kan användas om och om igen, allt för bättre resurshantering och minskad CO2-påverkan. Foxway tar hänsyn till andrahandsvärdet vid införsäljningen vilket gör att överenskommelsen blir kostnadseffektiv för kunden. Oavsett om kunderna väljer nya eller andrahandsprodukter kan vi bistå med beräkningsmodeller per anställd, kostnadsställe och avdelning som förenklar företagens budgetering av kostnader samt ger kontroll över CO2-utsläppen, säger Jonas Grönqwist. 

Säkerheten i fokus 

Återbruk av IT-produkter väcker också ofta frågor kring säkerhet och hantering av det innehåll som finns i produkterna när de lämnar kunden. 

– När vi gör återtag rekommenderar vi säkerhetsskåp som Foxway tillhandahåller och produkternas innehåll raderas enligt branschens krav och standard. Vi säkerställer därmed att det inte finns något spår kvar av tidigare användare och tar säkerheten kring detta på stort allvar, säger Jonas Grönqwist. 

Vårt fokus är att erbjuda IT-tjänster som löser verkliga problem och tillför värde för kunden och dess affär. Målet är att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, och samtidigt ha möjligheten att göra ett hållbart val av IT-utrustning avslutar Jonas Grönqwist. 

Enterprise Public Sector Sustainability

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk