Artikel

Sex anledningar att välja Device as a Service

Utöver miljöaspekterna finns det ekonomiska, verksamhetsrelaterade och praktiska anledningar till att företag bör välja Device as a Service.

Fler och fler företag ser möjlighet att förbättra sin hållbarhetsprofil genom att gå över från linjära inköp av IT-utrustning till en cirkulär användarbaserad modell. Men utöver miljöaspekterna finns det ekonomiska, verksamhetsrelaterade och praktiska anledningar till att företag bör välja Device as a Service.

Cirkulär tech är ett förhållandevis nytt koncept som i korthet går ut på att enheter som till exempel datorer, mobiltelefoner och surfplattor får mer än ett liv. Genom att enheterna hanteras på ett hållbart sätt förlängs livslängden, vilket minskar den negativa miljöpåverkan avsevärt då majoriteten av koldioxidutsläppen uppkommer under produktion och transport av nya enheter1. Foxway är idag ledande i Europa när det gäller cirkulär tech och med vår Device as a Service (DaaS) kan enheters livslängd förlängas.

– När vi skickar ut en använd dator för ett andra liv i någon av våra kanaler innebär det en avsevärt mycket lägre klimatpåverkan jämfört med om det produceras en helt ny dator för användaren. En ny dators produktion släpper ut ungefär 250 kilo i koldioxid, medan en dator som går in på sitt andra liv släpper ut cirka 7 kilo koldioxid. Desto fler enheter vi kan återanvända genom att till exempel ta in dem på service eller reparation desto längre livslängd för enheten och lägre påverkan för miljön, säger Fredrik Spilsberg, försäljningsansvarig hos oss på Foxway.

Nedan listas sex anledningar att välja Device as a Service.

1. Nytt hållbarhetsdirektiv från EU

EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) träder i kraft vid årsskiftet och innebär att företag med fler än 500 anställda måste rapportera hur mycket koldioxid de förbrukar2.

Med vår Device as a Service kan kunderna få data och överblick över företagets datorer och dess koldioxidpåverkan vid tillverkning. Vi hanterar hela enhetens livscykel inom företaget och kan genom sina processer erbjuda kunderna data gällande koldioxidpåverkan vid anskaffning och återlämning ända ner på enhetsnivå.

– Vi hjälper kunderna och möjliggör ett cirkulärt användande av enheter genom vår tjänst Device as a Service. Företagen kan i sin tur få den data de behöver i linje med det nya EU-direktivet, förklarar Fredrik Spilsberg.

2. Bättre översikt

Många verksamheter saknar idag en bra översikt över hur många enheter de har inom företaget. Det kan också saknas översikt på aktiva och icke aktiva enheter, när de har köpts in och vilken avdelning de tillhör.

Med vår tjänst får kunderna översikt och kontroll över sina enheter och kan arbeta med företagets IT-utrustning på ett enklare sätt. Fredrik Spilsberg menar att det bidrar till att avdelningar och individer också kan få en ökad ansvarskänsla för sin egen budget och kostnad.

– Företag som använder vår helhetstjänst får en rapport och där man kan se vilken användare som har vilken dator och vilken telefon. Man kan också se vad en användare kostar, när användaren har köpt in enheten och när den ska bytas ut, säger Fredrik Spilsberg.

3. Helhetslösning genom en partner

Många företag har svårt att hålla reda på sin IT-utrustning då de sprider sina inköp och använder sig av flera olika leverantörer. Med vår Device as a Service får kunderna en helhetstjänst genom en partner. På så sätt får kunden samlad information och helhetskontroll.

– Vi kan integrera med kundens inköpssystem. Det gör det mycket lättare att köpa in datorer och telefoner till medarbetare och all information blir samlad på ett ställe, förklarar Fredrik Spilsberg.

4. Finansiell kontroll och kostnadseffektivitet

Device as a Service är en prenumerationslösning med en månadskostnad per enhet. Med detta upplägg undviks stora inköp var tredje eller var fjärde år som belastar balansräkningen. Prenumerationslösningen ger företag ökad finansiell kontroll då företaget endast betalar för de enheter som de faktiskt behöver.

– Det blir ingen omfattande återkommande IT-investering. Istället ges finansiell förutsägbarhet genom att enheterna får ett månadspris som läggs som en kostnad på opex istället för en investering på capex, säger Fredrik Spilsberg.

5. Säkerhet

En centraliserad och individuell hantering av enheter ökar säkerheten. Individuell kontroll av varje enhet minskar risken för förlorade enheter och vid återlämning av enheter raderas data på ett säkert sätt och ett raderingscertifikat utfärdas.

– Kunder kan även få information att en enhet inte har använts på 30 dagar, vilket hjälper företag att se över om de har enheter som inte längre behövs eller har hamnat fel. Det är ett enkelt sätt att motverka att företagskänslig data hamnar i fel händer.

6. Flexibilitet

En annan fördel med Device as a Service är att det finns möjlighet för företag att skala upp och ner antalet enheter utifrån affärsbehov. Det är en smart lösning om ett företag exempelvis behöver anpassa antalet enheter vid tillfälliga projekt eller nedskärningar.

– Att kunna skala upp och ner antalet enheter är en viktig del av vår tjänst. Enheter som inte längre behövs kan skickas tillbaka till oss och därmed förenkla planeringen.

Läs med om Foxway Devices as a Service

1Global E-waste Monitor 2020, World Economic Forum
2. New rules on sustainability reporting | Financial Supervisory Authority

3. Handprint report laptop

Enterprise Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk