Artikel

Skapa en hållbar arbetsmiljö på distans

För att stoppa spridningen av covid-19 har distansarbete ökat drastiskt över hela världen. En majoritet av alla anställda i Sverige jobbar idag hemifrån som följd av pandemin. Trenden verkar vara här för att stanna. Flera menar att de i framtiden vill fortsätta jobba en del hemifrån.

Arbete på distans innebär både utmaningar och möjligheter. Vad behöver man tänka på när det gäller distansjobb? Hur säkerställer man bästa möjliga arbetssituation för anställda? Nedan hittar du punkter som kan vara värda att fundera över som arbetsgivare:

1. Hur möjliggör man en hållbar arbetssituation på distans?

Enligt en ny undersökning från Novus anser en tredjedel att de upplever stress kopplade till tekniska problem som uppstår vid distansarbete. Flera uppger att de saknar de tekniska tillgångar som de normalt har på kontoret. Hela 27% menar att de förlorar en halvtimma av produktivt arbete varje dag på grund av att de inte har tillgång till rätt hjälpmedel.

Förutom de tekniska problemen kan hemarbete vara slitsamt. Arbetstider blir mer diffusa när det ständigt plingar till i mailboxen. För att förebygga utbrändhet hos anställda är det viktigt att fundera över hur organisationen arbetar för att främja en hållbar arbetssituation. Till exempel kan man behöva fokusera på insatser som bidrar till den sociala samvaron. Att ha aktiv kommunikation med anställda har visat sig vara framgångsrikt för relationerna på distans.

Fungerade tekniska förutsättningar har visat sig vara avgörande för en hållbar arbetsmiljö. För att motverka minskad produktivitet och ohälsa bland anställda blir det därmed viktigt med en fungerade arbetsmiljö även hemma.

2. Vilka sorters IT-lösningar har dina anställda behov utav?

På grund av den snabba omställningen till distansjobb har många arbetat med tillfälliga IT-lösningar. Något som är värt att se över är vad dina medarbetare behöver för ett produktivt arbete. Idag har de flesta tillgång till internet. Men vilka andra sorters verktyg saknar dina anställda? Har alla fungerade IT-enheter? Se vad som saknas och ifall det kan finnas skillnader i behov beroende på arbetsuppgift.

3. Hur ska ert framtida kontor se ut?

Pandemin har förändrat sättet vi arbetar. När allt fler börjar arbeta hemifrån – vad ska då kontorets huvudsakliga funktion vara? En undersökning från Sifo gjord på uppgift av Unionen visar att en majoritet vill tillbaka till kontoret oftare. Orsaken anges till stor del vara en saknad av det sociala utbytet.

Är det fortfarande relevant med personliga arbetsplatser eller ska kontoret mer fungera som en mötesplats för samarbete? Genom att utgå utifrån organisationens verksamhet kan man reflektera kring hur kontoret ska hjälpa medarbetare att nå verksamhetens mål.

Med vår tjänst Home Office as a Service kan dina anställda själva välja lösningar för hemmakontoret. Du kan ta del av en komplett lösning – utöver IT ingår ergonomiska möbler och övrig utrustning i vår tjänst. 

Enterprise

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk