Kundcase

Apple Distinguished School – en hävstång för skolans digitalisering

Skapaskolan kom till för att svensk skola överlag hade stora utmaningar med digitaliseringen när det begav sig. Något som Skapaskolans grundare Christer Holger ville förändra, genom att praktiskt visa hur en skola kan fungera när digitaliseringen finns i dess DNA och med självklarhet genomsyrar pedagogiken. Från idé till färdig skolbyggnad tog dock sin tid.

-Det gjorde att vi som tillsammans jobbar här fick tid att utveckla Skapaskolans värdeskapande pedagogik. Här är lärmiljön och digitaliseringen centrala faktorer. Vår grundinställning har alltid varit att använda möjligheterna med digitaliseringen för att eleverna ska bli aktiva, inte passiva mottagare av information. Det säger Fredrik Plahn rektor på Skapaskolan sedan 2017. 

Skapaskolan har kommit en bra bit på vägen. Digitala verktyg och arbetsprocesser har sedan begynnelsen varit en del av allt som görs. Digitaliseringen är inget eget spår. Den är en del av infrastrukturen och organisationen.  

-Det primära syftet är att gynna elevernas kunskapsutveckling, de metoder och den pedagogik vi eftersträvar, förklarar Fredrik.  

2017 tillträdde Fredrik Plahn tjänsten som rektor på innovativa Skapaskolan. Med en bakgrund som lärare och rektor i både kommunal och privat regi och erfarenhet från skolans alla stadier är målet att tillsammans med pedagoger och elever skapa en tidsenlig och meningsfull skolvardag. I en sådan är den värdeskapande pedagogiken central, likaså den digitala kompetensen hos både personal och elever. 

Skapaskolan har strategisk valt att arbeta med Apples produkter eftersom de är en av marknadens mest innovativa aktörer menar Fredrik Plahn. En viktig faktor är att Apple hela tiden utvecklar tjänster och produkter för att underlätta hanteringen. 

– Både enheter och applikationer är oerhört lätta att använda i undervisningen. MDM-systemen gör att vi kan hantera och ha bra koll på läget. Nu har vi mycket tydligare ramar för vilka appar och verktyg som används för lärande. Vi använder iPads i undervisningen, inte privata mobiler exempelvis, säger Fredrik. 

Det vi ser idag är en annan Skapaskola än den som kom till först. Det är mer ordning och reda. Skolan har vuxit och utvecklats. Antalet elever har fördubblats vilket har gjort att det småskalaiga försvunnit.  

-Vi har sett till att skapa en organisation med bred digital kompetens, på så sätt lägger vi inte utvecklingen på enskilda individer vilket är viktigt. Vi ser istället till att skapa förutsättningar för en systematisk utveckling som hela tiden hålls levande, berättar han vidare. 

Att utveckla Skapaskolan med Apple och Foxway innebär inte bara digitala verktyg i undervisningen, det innebär även en pedagogisk och metodisk resa. Skapaskolan arbetar för att bli en ADS-skola (Apple Distinguished School) och har kommit en bra bit på väg. Det innebär att 70% av personalen ska vara Apple Teachers.  

-Pandemin satte käppar i hjulet för att vi människor skulle kunna träffas, vilket skapade en stiltje i mångt och mycket. Då gjorde ADS-möjligheten oss alla på skolan motiverade att ta nästa kliv. Vi satte igång och nådde måttet med råge, 100% av oss klarade kraven för att bli Apple Teachers.  Det innefattar verkligen oss alla, från fritidspedagoger till lärare och skolledning, konstaterar Fredrik.  

Genom att följa ett program som detta sker oerhört sker en utveckling som även kommer andra till nytta. En av Skapaskolans grundvärderingar är transformation. 

-Vi vill vara med och förändra hela skolsverige och för att göra det behöver vi nå ut med vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det berättar Fredrik. 

Att bli en ADS-skola innebär ett enormt värde för hela verksamheten, för både elever och lärare. Framförallt höjs grundnivån på den digitala kompetens hos alla de som arbetar i organisationen. Det är en hävstång för att ta nästa steg i skolans digitalisering. 

-Det innebär att vi ges möjlighet att rannsaka oss själva, i ett positivt sammanhang. Utan fokus på brister och fel, ger det verkligen en mycket snabbare utveckling.  Vi får möjlighet att strukturerat bygga på det som är bra i vårt arbete. Utöver detta har vi möjlighet att träffa och nätverka med andra skolor för vidare digital utveckling.  Det är en ofantlig tillgång till lärande. När vi visar hur vi har gjort blir vi också medvetna om vad vi har för brister och utvecklingsmöjligheter, menar Fredrik. 

Det är en strukturerad undervisning med iPad som ger de bästa resultatet. Utöver den forskning som finns på området har Skapaskolan egen erfarenhet. 

-Det behövs en tydlig plan har vi lärt oss. Därför har vi gemensamt satt upp ramar för innehåll och användning utifrån en slags basnivå som alla ska ha tillgång till. Sedan bygger vi på detta på olika sätt utifrån behov. Vi har tillsammans fattat beslut om förhållningssätt, och förväntningar på alla, konstaterar Fredrik. 

För att kunna hålla en hög nivå på ett hållbart sätt och se till att digitala enheter och tjänster är uppdaterade samverkar Skapaskolan med Foxway. 

-Det är viktigt för oss att inte föda en slit- och slängkultur. Vi byter ut maskinpark vart tredje år men köper inte nya enheter utan leasar och är därmed en del av den cirkulära ekonomin. Foxway ser till att produkterna får nytt liv samtidigt som vi har möjlighet till en up to date skola. Det är helt avgörande för att kunna ha en uppdaterad maskinpark. Genom deras tjänster inom IT-stöd och processledning kan göra det vi är bra på, den dagliga driften av verksamheten. Där är digitaliseringen så självklar att vi inte ens pratar om den längre, avslutar Fredrik. 

Är din skola intresserad av Apples produkter och tjänster? Fyll i formuläret så hjälper vi dig.Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk