Kundcase

Inkluderande och interaktivt arbete med iPads 

På Fajansskolan i Falkenberg har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt för att skapa ett mer inkluderande och interaktivt lärande med hjälp av iPads.

På Fajansskolan i Falkenberg har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt för att skapa ett mer inkluderande och interaktivt lärande med hjälp av iPads. Ambitionen har varit att såväl lärare som elever ska bli trygga i sin digitala kompetens och på så vis skapa förståelse för när digitala lär verktyg kan skapa mervärde för lärandet. Det hela bottnar i ett antal medvetna val som rektor Chamilla Alnäng gjort tillsammans med sin förstelärare i digitalisering, Hanna Skyggesson och övrig personal.  

Digitaliseringsplan – tydlighet och riktning 

För några år sedan upprättade skolan en digitaliseringsplan. Denna innefattar riktlinjer för både lärare och elever om vad som förväntas när det gäller användande av digitala verktyg. Eleverna ska exempelvis stegvis lära sig olika appar och tjänster där svårighetsgraden ökar ju äldre de blir. Att eleverna vet vad som förväntas har i sin tur hjälpt lärarna att förstå vad som krävs av dem när det gäller att ta stöd i digitala lär verktyg i undervisningen. Utifrån målen i digitaliseringsplanen har personalen fått utbildning och de har sedan tränat tillsammans med eleverna genom att integrera olika digitala resurser i sin undervisning.  

  • “När man pratar med eleverna blir det tydligt att de har god kunskap och är medvetna om hur de ska använda sina iPads, oavsett om de går i årskurs 1 eller 5, menar Anders Söderberg Clemes processledare på Foxway.” 

iPads – inkludering och tillgänglighet 

På Fajansskolan får eleverna ta med sina iPads hem redan från årskurs 1. Ett beslut som grundar sig i att skolan vill tillgängliggöra lärandet för alla elever samtidigt som man ser att familjer som inte äger en egen dator eller surfplatta nu får tillgång till det. För att ytterligare öka tillgängligheten har skolan sett till att det finns en chatt där elever kan ställa frågor både till lärare och klasskamrater efter skoltid vilket man ser har ökat engagemanget för att jobba med skolarbete även på fritiden. Man ser också till att samtliga lärare arbetar på den digitala lär plattformen och på så vis kan se till så att eleverna alltid har tillgång till uppgifter och skolmaterial. 

Att eleverna får ta med sig sina iPads hem innebär ett stort ansvar men vi ser att det är ett ansvar de verkligen växer med, särskilt de yngsta eleverna menar förstelärare Hanna Skyggesson. Att vi dessutom förser familjer med en möjlighet att delta i digitala sammanhang man annars kanske står utanför känns väldigt bra fyller rektor Chamilla Alnäng på.  

Samarbete och lustfyllt lärande 

Samarbete och att lära tillsammans är en viktig del för elevernas utveckling och tack vare att samtliga elever har tillgång till en iPad har möjligheterna för ett gemensamt lärande ökat. Utöver att dela dokument och uppgifter tillsammans arbetar lärare och elever aktivt med modellen STL – att “skriva sig till lärande”. Denna modell som alltid utgår från kurs- och läroplan går ut på att skriva och bearbeta texter tillsammans. Möjligheterna för eleverna att ge feedback och återkoppla på varandras texter sker nu sömlöst i skolans lär plattform och man ser att intresset för att arbeta med skrivande och texter ökat. Jag märker att eleverna tycker att det är väldigt viktigt att få ta del av varandras texter men även att få ge den här återkopplingen som hjälper, menar Hanna Skyggesson. 

Att eleverna upplever ett mer lustfyllt lärande är också tydligt. Att få kombinera olika arbetssätt och analoga verktyg med appar som låter eleverna arbeta med exempelvis, bild, film och musik, skapar en bra lärmiljö och stimulerar eleverna att vilja arbeta med skoluppgifter. Att även lärarna tycker att användningen av iPads påverkar många delar av arbetet är uppenbart. Man hjälper och peppar varandra när man hittar nya appar eller andra resurser och prövar sedan tillsammans med barnen för att se om det kan hjälpa till och knuffa lärandet i rätt riktning. Det som slår mig mest är hur både lärare och elever verkar ha roligt i skolan, det tror jag delvis har att göra med att man skapat en tillåtande och flexibel lärmiljö där man prövar och använder olika lär verktyg för olika delar av undervisningen avslutar Anders Söderberg Clemes. 

Läs mer om hur våra processledare jobbar med verksamhetsutvecklande insatser i skolan här

Education

Användandet av digitala verktyg från Foxway

Fajanskolan

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk