Kundcase

I en genomtänkt kontext revolutionerar iPad lärandet

För snart tio år sedan gjorde iPad:en entré i Lidköpings förskolor och skolor. Den utveckling som Apple har drivit gällande funktionalitet under åren har bidragit till att kommunens förskolor och skolor utvecklat både metoder och pedagogik. Med innovation och kreativitet som ständiga följeslagare.

Det centrala IT-teamet i Lidköpings kommun täcker alla stadier från förskola till gymnasiet. De tar sig an alltifrån tekniska och pedagogiska frågor till kompetensutveckling och Support. För dem är det solklart att pedagogik och teknik går hand i hand. 

-Det hänger ju verkligen ihop. När det fungerar ser vi en verksamhet som sjuder av kreativt lärande. Vårt uppdrag som centralt team handlar om att skapa goda förutsättningar för lärare på alla stadier, menar Daniel Backman, IT-utvecklare. 

-Som team kan vi göra det genom våra olika bakgrunder och kompetenser från både det tekniska och pedagogiska fältet, säger Per-Anders Johansson, IKT-pedagog och tidigare NO-lärare i grundskolan. 

-Vi lär av och med varandra och har roligt tillsammans. Samarbetet i IT-teamet fungerar väldigt väl berättar Ulrika, IKT-pedagog med bakgrund som förskolelärare. Hon det senaste tillskottet i gruppen. 

Alla tre är rörande överens om att det inte fungerar att bara skicka ut digitala enheter i form av iPads. Det är något som funnits med sedan första 1:1-satsningen gjordes 2010 och har bekräftats genom åren.  

-Det krävs en pedagogisk tanke, support och utbildning. Det vi gör behöver vara användbart och meningsfullt konstaterar Ulrika. 

-Ett sådant exempel var när iPad lanserades med kamera. Plötsligt kunde vi arbeta på ett helt annat sätt med dokumentation. Apples verktyg har förenklat våra arbetsprocesser och effektiviserat så oerhört mycket genom åren. Det gäller både pedagogik och administration, konstaterar Daniel. 

Det har resulterat i ökad kreativitet vilket har gjort lärandet ännu mer lustfyllt. IPaden innebar att många enheter och funktioner tog form i en och samma produkt. 

-Det blev så mycket enklare att hantera ett enda verktyg i förhållande till flera separata enheter. Det har gett oss möjlighet att lägga ännu mer tid på det som är viktigast i vår verksamhet, mötet med våra barn och ungdomar säger PA. 

Ulrika frågar sig hur gjorde de egentligen gjorde innan iPaden fanns i förskolan.  

-Vi jobbar till stor del med bilddokumentation eftersom vi har stort fokus på att beskriva barnets utveckling. Här har ju iPaden verkligen revolutionerat genom att göra den delen av arbetet så otroligt smidigt. Innan var det verkligen trögjobbat, konstaterar hon. 

Sedan 2010 har den centrala IT-funktionen i kommunen har haft ett samarbete med Foxway när 1:1-satsningen rullades ut, först inom gymnasieskolan. En samverkan som berör både leverans och återtag av digitala enheter men även konsultation för att driva skolutveckling som genomsyrades av digitalisering och formativa arbetsprocesser.  

-Samverkan med Foxway har gjort att vi har kommit längre än vad vi skulle gjort själva. För oss passar leasingförfarande genom Foxway mycket bra. Det följer eleverna i de olika stadierna och de har sin enhet tre år i taget. Nästa steg för oss är att hantera AppleID, vilket gör det enkelt att byta ut enheterna samtidigt som användarens innehåll består. Vi kommer även fortsätta utforma utbildningar som baserar på våra mål för kvalitetsutveckling, berättar Per-Anders. 

Alla i teamet är mycket noggranna med att understryka vikten av ödmjukhet och att inte sätta sig själva på höga hästar.  

-Vi har inte högre måluppfyllelse än någon annan eller på grund av vårt arbete med digitalisering men vi ser att den tillför andra värden, konstaterar Per-Anders. 

-Ett tydligt exempel är ökad elevaktivitet. Vi ser också att fler elever får möjlighet att klara skolan bättre. Fler sätt att lösa uppgifter möjliggörs genom teknik och digital kompetens. Vi skulle kunna göra ännu mer här och frångå att allt är så centrerat kring skrift när det gäller bedömning menar Ulrika. 

-Metoder som behöver komma från lärarna, fyller Daniel i.  

Det är många faktorer som spelar in för att digitaliseringen ska vara en självklar faktor i verksamheten. 

-Vi är inte på något sätt bäst i Sverige, men vi har ett genuint intresse av att driva utveckling som gynnar människorna i verksamheten. För oss är det viktigt att utvecklingen drivs tillsammans med personalen, då vet vi bäst. Behoven måste komma från verksamheten. Vi kan tillföra mer kunskap vilket gör lärarna friare i sin användning av verktyg och metodval, menar Per-Anders. 

Apples produkter är kostnadseffektiva, enkla med många funktioner, hårdvaran håller länge, Säkerheten är hög. Det beror på helhetskonceptet, där både mjukvara och hårdvara är en del av utbudet. Datahanteringen är säker, inga uppgifter förmedlas vidare till tredje part. 

-Vi kan konstatera att det är ett driftsäkert och kreativt ekosystem. Alla elever och lärare har iPads. Varje rektor har möjlighet att låta personalen välja verktyg, exempelvis en Mac-dator. De appar som följer med fungerar på alla enheter säger Daniel. 

– Varje skola har möjlighet att utveckla sin väg sina arbetssätt, förhoppningen är att fortsätta utveckla en dela-kultur i ännu större omfattning. Det finns så många goda exempel i verksamheterna. Här ser vi rektorerna som en viktig bit i pusslet konstaterar Ulrika. 

Teamet har valt att arbeta med alla molntjänster för att de anställda själva skall ha möjlighet att påverka valet av miljö de vill verka i. 

-Det är naturligtvis en utmaning ibland men vi har haft en grundläggande idé om att valfriheten är viktig och är en bidrar till ökad motivation. Det är ju på sätt och vis en demokratisk rättighet att kunna påverka och välja vilken miljö du arbetar i avslutar Daniel. 

Är din skola intresserad av Apples produkter och tjänster? Fyll i formuläret så hjälper vi dig.Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk