Kundcase

Kartläggning – en nyckel till framgång för Helsingborgs stads skolor

När nämnden i Helsingborgs kommun för cirka ett år sedan fattade beslut om ytterligare krafttag och satsning på digitalisering stod det klart att det krävdes mer än endast inköp av datorer. Det menar Susanne Fras, verksamhetschef på Pedagogiskt Center i Helsingborg. Behovet av en nulägesanalys och kartläggning växte fram i ett samarbete med Foxways processledare.

-Till en början kunde jag inte riktigt se behovet av att inleda ett samarbete. Men någonstans på vägen såddes ett frö och när beslutet om extra pengar till digitalisering landade hos oss blev det tydligt att vi behövde hjälp. Först med en nulägesbild för att förstå vilken effekt som önskades, för att därefter kunna konkretisera uppdraget. Historiskt sett har mer pengar inneburit fler digitala enheter av olika slag i de flesta kommuner. Det skapar ju ingen effekt i sig och vi behövde ett förändrat synsätt,  konstaterar Susanne Fras.

Perspektivet utifrån avgörande

Foxways uppdrag blev till en början att tanka ner information från fältet. Processledarna tog ett helhetsgrepp så till vida att de hanterade kontakten med alla delar av verksamheten och de olika stadierna. Det innebar bland annat att boka in och genomföra ett stort antal djupintervjuer för att skapa en realistisk bild av de pedagogiska och tekniska behov som fanns i Helsingborgs kommun. 

-Att få en objektiv bild av de behov som finns är mycket värdefullt och ett led i att identifiera vilka mål vi ska arbeta mot för att uppnå effekt. Intervjuunderlaget är omfattande, vi valde att intervjua ett stort antal medarbetare på chefsnivå i kommunen. Här har målet varit att täcka in alla nivåer, från förskola till gymnasiet. Vi tyckte att det var viktigt att få med alla röster om digitalisering, både de som tänkt kring detta i stor utsträckning men även de som inte haft fokus på digitalisering. Det gör att väldigt många känner sig delaktiga redan från början. När vi nu sätter målen är de till stor del baserade på de reflektioner, önskemål och behov som blivit tydliga genom intervjuerna. Det är så mycket lättare att utveckla när förankringen finns från början. Inkludering är en oerhört viktig nyckel till framgång menar Susanne.

Kompetens bygger förtroende

Processledarna har även arbetat med tydlig återkoppling på olika nivåer i organisationen. Framförallt för att arbetet inte skall stanna vid en kartläggning på förvaltningsnivå:

-Foxway har varit oerhört frikostiga med att återkoppla både till förvaltningsledningen som jag ingår i. Det gäller även till avdelningen Pedagogiskt Center där de flesta som jobbar med digitalt stöd i förvaltningen finns. Dessutom har vi fått en fantastisk summering i filmform, som lyfter upptäckterna som gjorts. Den har alla rektorer i kommunen fått ta del av. Det har hjälpt oss att nå ut i den operativa verksamheten och inte fastna på policynivå. En viktig aspekt är att Foxways processledare verkligen kan skola. De vi samverkat med har alla varit rektorer och det skapar både trovärdighet och trygghet, berättar Susanne vidare.

Ökad likvärdighet i kommunen

-Kartläggningen har varit ett sätt för oss att få fatt i likvärdighetsaspekten av digitaliseringsarbetet. Kartläggningen i sig innebär förstås inte att vi blir mer likvärdiga men den visar hur det är ställt, en viktig ögonöppnare. Den visar hur otroligt viktigt det är att vara medveten om nuläget, innan vi agerar säger Susanne.

I dagsläget har Helsingborgs stad utgått från ett ledningsperspektiv med fokus på att leda digitalisering. En möjlig fortsättning blir förstås lärar- och elevperspektiv med fokus på den verksamhetsnära vardagen i klassrummet.

-Vi har med hjälp av kartläggning identifierat vissa utvecklingsområden inom styrning och ledning. Ett naturligt steg är att åtgärda och hantera dem för att sedan ta nästa fas som involverar lärare och elever. Vilken form av åtgärder det handlar om varierar. Det kan handla om individuellt stöd eller att starta nätverk för frågor vi behöver ta oss an gemensamt och utbyta erfarenheter, förklarar hon.

Helsingborg är på väg

Efter en djupdykning i resultaten av kartläggningen har Susanne och kollegorna tagit fram ett antal förslag på utvecklingsinsatser. Något som kommer att presenteras på de olika nivåerna i skolförvaltningen och där medarbetarna ska säga sitt. Därefter kommer strategin framåt att formas.

– Hade vi inte fått hjälp med kartläggningen hade vi fortsatt digitaliseringsarbetet utifrån hypoteser om verkligheten, nu vet vi med säkerhet vad vi behöver göra och hur vi kan gå vidare. Det mest avgörande är förankringen ute i organisationen, den hade inte skett utan kartläggningsarbetet avslutar Susanne.

Är din kommun eller huvudman redo att ta reda på mer för en spot on-utvecklingsresa tillsammans med oss på Foxway? Fyll i, så fyller vi på:Education Public Sector

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk