Google Workspace for Education

Google Workspace

Förändra och förstärk undervisningen och lärandet i klassrummet med hjälp av Google Workspace. Vi hjälper er gärna att komma igång!

Helt nytt sätt att arbeta!

Genom digitala verktyg och tillgång till internet har helt nya arbetsformer skapats. Google Workspace for Education (tidigare Google Apps for Education (GAfE) gör det enklare att bemöta dagens elever och bättre stimulera deras arbete i skolan.

 

Ökat intresse för Google Workspace för Education!

I takt med den ökade tillgängligheten och den kostnadseffektivitet molntjänster innebär, ökar intresset för tjänster såsom Google Workspace stadigt. En av Google Workspace styrkor är möjligheten för både elever och lärare att producera, dela och samarbeta bortom tid och rum. På så sätt utvecklas både lärare och elever tillsammans.

Vi hjälper er gärna

Flertalet kommuner och skolor i Sverige är i färd med att implementera Googles tjänster eller har varit igång under en längre tid. Vi hjälper ett flertal av dem under resan. Efter att, på olika sätt, ha implementerat Google Workspace i över 50 kommuner och friskolor, har vi samlat på oss en kunskapsbank och erfarenhet. Och den delar vi gärna med oss av till er. 
 
Oavsett om ni är i början på er resa eller har varit igång en längre tid har vi lokaliserat tre övergripande områden att förhålla sig till: vägledning, teknisk implementering och kompetensutveckling. 

Vägledning i rätt riktning

Det finns en del saker att ta hänsyn till innan er verksamhet är redo för implementeringen av Google Workspace. Ni behöver t.ex. fundera på hur molntjänsten förhåller sig till övriga system i verksamheten. Att tydligt positionera Google Workspace i förhållande till andra system i verksamheten är viktigt både ur ett personuppgifts- och ur ett användarperspektiv. Detta för att redan innan klargöra på vilket sätt molntjänsten kan nyttjas på bästa sätt.

Lokalisera risker för verksamheten

Ni behöver även göra en risk- och sårbarhetsanalys, där ni tittar på vilka eventuella risker som en implementering av molntjänsten kan innebära för verksamheten. Med flera års erfarenhet med att arbeta med frågor inom ramen för PuL och GDPR har vi tagit fram ett modell som förankrar användningsområdet för Google Workspace i verksamheten.

Målet är att ge verksamheten en god förståelse för effekterna av Google Workspace i skolan och kunna ta kloka beslut kring PuL och GDPR i den fortsatta resan mot att implementera teknik och pedagogik.

Teknisk implementering

I vår erfarenhet med att sätta upp en väl fungerande struktur som rimmar med befintlig verksamhet, vet vi att det krävs en strukturerad implementeringsprocess för att nå molntjänstens fulla potential.

Tillsammans skapar vi en problemfri miljö att arbeta i som stämmer överens med såväl pedagogiska som organisatoriska behov. Vi behandlar bl. a. tjänstekonfigurationer i Google Workspace, adminstrativ struktur för organisation, tjänster och support, tekniska lösningar och federering samt hantering av eventuell migrering.

Ert bollplank i vardagen

Ibland kan man känna sig rätt ensam i arbetet med att implementera eller drifta Google Workspace. Att då kunna ha ett bollblank som minimerar risken att göra fel kan för många vara ovärderlig. Genom att teckna ett supportavtal med oss får du telefonsupport, förvaltnings- och utvecklingsmöten samt certifieringsstöd av våra certifierade utbildare och administratörer. Vi hjälper dig även med driftansvar av hela domänen.

 

Våra utbildare och administratörer har, med ett femtiotal implementeringar, en mycket bred och djup kompetens kring både Google Workspace och andra delar i kommunens ekosystem.

Se oss som en partner som kan vara behjälplig i att hantera er Google-domän vid behov. Det genom rekommendationer utifrån era behov, som till exempel tillägg, applikationer och hantering av olika domäninställningar.

Kompetensutveckling

Det finns många kopplingar mellan lärande och de verktyg Google Workspace ger oss tillgång till. Vi kan, när en implementering av Google Workspace genomförts, börja lägga fokus på frågor som:

  • Hur skapar vi god undervisning och hur designar vi ett arbetsområde där digitala resurser blir en naturlig del?
  • Hur kan ett formativt förhållningssätt till bedömning stärkas av Google Apps?
  • Hur vi kan använda oss av funktionerna i Google Apps för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd?
  • Hur påverkar det lärprocessen när man har möjlighet att skapa elevaktiva uppgifter och ge eleverna tillgång till sitt eget undervisningsmaterial bortom tid och rum.

Föreläsning

I vår föreläsning kring Google vill vi skapa en djupare förståelse för den tjänst vi ser att fler och fler skolor börjar använda i sin vardag. Vi behöver förbereda elever för ett liv som digitala medborgare där det är nödvändigt att kunna navigera och kritiskt granska det stora informationsflöde som alla medborgare möter.

 

 

Workshops

Som vi ser det behövs en grundläggande teknisk kompetens kring tjänsterna i Google Workspace. Dels behöver användaren förstå hur delning och kommunikation stöds och fungerar i denna miljö och dels behöver en grundläggande förståelse för de olika verktygens funktioner och användningsområden förankras. Här ser vi inte bara till samarbete mellan lärare och elever utan även i det kollegiala arbetet.

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk