Artikkel

De ferskeste klimatallene på renovert IT fra Foxway

Foxways årlige rapporter publiseres snart. Vi ønsker å gi deg et lite glimt av hva du kan forvente deg ved å fokusere på et av de mest sentrale temaene – karbonavtrykket til renovert IT.

I gjennomsnitt kan produksjonsfasen utgjøre ca. 80 % av fotavtrykket i en enhets livssyklus. Ved å gi brukte enheter et nytt liv sparer vi energi og ressurser som ellers ville gått med til å produsere nye produkter. Å kjøpe og bruke renovert IT betyr derfor en betydelig reduksjon i miljøavtrykket.

Faktis, så viser en rapport fra European Environmental Bureau fra 2019:

  • At en forlengelse av levetiden for alle PC-er i EU med ett år vil spare 1,6 millioner tonn CO2 per år innen 2030, noe som tilsvarer å fjerne 870 000 biler fra veiene;
  • og en forlenget levetid på ett år for alle smarttelefoner i EU vil spare 2,1 millioner tonn CO2 per år innen 2030, noe som tilsvarer å fjerne over en million biler fra veiene.

Dette er gode gjennomsnittstall å ha i bakhodet, men det er også viktig å grave dypere og virkelig forstå hva som ligger til grunn for disse sammenligningene. Den kommende Handprint-rapporten er et godt eksempel på at tallene som bransjen jobber med hver dag, svinger.

De nye tallene og bakgrunnen for dem

Den målte positive effekten av en renovert enhet kan variere betydelig avhengig av hvordan vi definerer basiskriteriene for helt ny teknologi – et bredt gjennomsnitt av en rekke merker og modeller, eller et mer detaljert utvalg av spesifikke enheter. Vi er imidlertid mest interessert i nøyaktigheten og gjennomsiktigheten i fotavtrykket til en renovert enhet.

Vi har foreløpig begrenset rapporten til tre hovedproduktkategorier: PC-er, smarttelefoner og nettbrett. De viktigste påvirkningsfaktorene kan variere fra kategori til kategori, men ett aspekt gjelder for alle – ettersom de brukte enhetene håndteres som avfall, har de ingen produksjonsarv.

Ifølge våre nyeste studier og analyser:

1. Den totale klimapåvirkningen fra en renovert PC fra Foxway er 11,10 kg CO2-ekv.

Den største påvirkningen skyldes produksjon og transport av delene som brukes til å pusse opp PC-ene. Mesteparten av den delrelaterte påvirkningen skyldes produksjon av helt nye reservedeler. Det nest største bidraget kommer fra transport av renoverte PC-er til kunden (eksport), etterfulgt av utslipp fra transport av enhetene vi har gjenvunnet fra markedet til prosesseringssentrene våre.

2. Sammenlignet med mer generisk data som ble presentert i den forrige studien som ble publisert i 2021, har vi utviklet en inndeling mellom Apple- og Android-smarttelefoner:

  • Den totale klimapåvirkningen fra en Foxway-renovert smarttelefon fra Apple er 1,58 kg CO2-ekv.

Det største bidraget kommer fra transporten av renoverte smarttelefoner til kunden (eksport), etterfulgt av strøm- og oppvarming i produksjonsanlegget i Tartu i Estland og produksjon og transport av deler som brukes til å pusse opp mobilene. Det meste av den delrelaterte påvirkningen skyldes produksjon av helt nye reservedeler.

  • Den totale klimapåvirkningen fra en renovert Android-mobil fra Foxway er 3,13 kg CO2-ekv.

Den største utslippskilden kommer fra produksjon og transport av deler som brukes til å pusse opp mobilene, og majoriteten av utslippene skyldes produksjon av helt nye deler. Den nest største kilden er transport av renoverte smarttelefoner til kunden (eksport), etterfulgt av strøm- og oppvarming i produksjonsanlegget i Tartu i Estland.

3. Den totale klimapåvirkningen fra et renovert nettbrett fra Foxway er 3,87 kg CO2-ekv.

Det største klimabelastningen skyldes transport av renoverte nettbrett til kunden (eksport), etterfulgt av produksjon og transport av deler som brukes til å renovere nettbrettene. Det meste av den delrelaterte påvirkningen skyldes igjen produksjon av helt nye reservedeler.

Hvorfor er noen av tallene høyere enn før?

I disse beregningene er vi ikke bare avhengige av våre egne valg, men også av de generelle standardene for måling av klimapåvirkning for en eller annen faktor. I den siste analysen har vi for eksempel tatt hensyn til den nye Ecoinvent EF-enheten for lufttransport (kg CO2e/tkm), som har økt betraktelig. Flytransport er fortsatt en av de viktigste aktørene når det gjelder å tilby effektive løsninger til kundene våre. I tillegg til den merkbare økningen av den standardiserte enheten, har dette direkte påvirket fotavtrykkstallene for våre renoverte enheter sammenlignet med resultatene vi presenterte i våre tidligere Handprint-rapporter i 2021.

Det samme gjelder andre sentrale bidragsytere til den totale summen av fotavtrykket. Selv om vi velger partnerne våre med omhu, påvirkes vi også direkte av de endringene de gjør. Hvis en produsent av reservedeler for eksempel utelukkende velger fornybare energikilder, vil det ha en positiv effekt på fotavtrykket til den renoverte enheten. På samme måte vil vi fortsette å heve kvalitetsstandardene våre, noe som i sin tur også kan påvirke klimapåvirkningen.

Når det gjelder klimapåvirkning, streber alle etter et så lite fotavtrykk som mulig. For å oppnå dette må vi imidlertid fokusere på nøyaktighet i rapporteringen, være ærlige og være åpne om tallene våre. Vi må vite hva som ligger bak tallene og hva som påvirker dem – da kan vi også jobbe med å redusere klimapåvirkningen vår. Gjenbruk av IT og implementering av prinsippene for sirkulær økonomi spiller en viktig rolle i denne omstillingen.

Stefan Nilsson, Interim Chief Strategy and Sustainability Officer

Målbare, vitenskapsbaserte mål og forskning vil fortsette å styre valgene vi tar. Enten det dreier seg om å forbedre produktkvaliteten eller effektiviteten i renoveringsprosessene våre, vil vi ta veloverveide beslutninger. Vi vil fortsette å forske og perfeksjonere metodene våre. Selv om funnene våre fører til høyere fotavtrykkstall som i dag, vil vi alltid være transparente i arbeidet vårt.

Uncategorized

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska