Artikkel

Det må bli enklere i 2021

Gårsdagens rutiner der utstyr og materialer handles «slik vi alltid har gjort det» står for et brutalt fall. Fremover vil bedrifter leie utstyret de behøver. Innsikt i sanntid er en forutsetning for å skape tjenestene som gir nødvendig suksess, og for å gi ansatte verktøyene de behøver.

At ansatte i større grad får viljen sin vil ha stor betydning. Fortjenesten øker og miljøbelastningen reduseres når det ikke kjøpes inn mer enn det faktisk behovet.

Av Henning Romero Skallist, salgsdirektør i Foxway

Regjeringen har flagget at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en sirkulær økonomi. Ressurser skal brukes bedre i et næringsliv som har redefinert mange av sine rutiner og prosesser som en konsekvens av pandemien. Næringsledere har forstått at vi er dårlig tjent med dagens bruk og kast mentalitet. Innkjøp må penses vekk fra kjøp i bulk (på slutten av budsjettåret), til ressurser som anskaffes basert på sanntidsbehov.

ESG-rapportering er ikke noe ledere gjør for omdømmet i 2021, erkjennelsen er der nå at smartere valg gir konkrete forretningsgevinster. Mange av landets største virksomheter har innført ordninger som gjør at for eksempel IT-utstyr kan ha tre eiere over så mye som ni år. Det er enormt viktig fordi den mest miljøvennlige maskinen er den som aldri blir produsert.

Innsikt som skaper bedre tjenester

Virksomheten jeg jobber i gjorde tidligere i år en større markedsundersøkelse blant nordiske IT-kunder både i privat næring og i offentlig sektor. Felles for beslutningstagere er at de ønsker tjenester som er enklere. God service verdsettes og bærekraftig er viktig, men det viktigste er at leveransen er feilfri, og at alt fungerer alltid. Fravær av plunder og heft gir større evne til å fokusere på digital omstilling.

Gårsdagens rutiner der utstyr og materialer handles «slik vi alltid har gjort det» står for et brutalt fall. Fremover vil bedrifter leie utstyret de behøver. Innsikt i sanntid er en forutsetning for å skape tjenestene som gir nødvendig suksess, og for å gi ansatte verktøyene de behøver. Vi vil se en rekke nye smarte tjenester som kartlegger hvordan mennesker oppfører seg i sine jobbsituasjoner. Dataene brukes til å skape tjenestene som bidrar til å berike arbeidsdagen slik at stress og mas går ned, mens kreativitet og produktivitet går opp.

Vi vil klare selv

Vi vil se en klar oppsving i at ansatte krever selvbetjening av prosesser og gjøremål. Det er ingen grunn til at bedriften skal bruke sine kyndige ansatte til å sitte mellom systemer, når integrasjoner kan forenkle og forbedre prosesser. Særlig IT-utstyr går over i en leiemodell der ansatte selv har en budsjettramme som de kan bruke i selskapets egen «nett-butikk», og der eksterne partnere kan håndtere all klargjøring, service, support og ombruk/gjenvinning. Maskinvare kjøpes som tjenester som det abonneres på. Bedriften betaler dermed kun for det som forbrukes, og leier utstyret så lenge de ønsker. Kortere leietid koster naturligvis mer, mens lengre avtaler både er bedre for budsjettbruken og for miljøet. Kjøp av PC blir som Netflix eller Spotify – ansatte får det de ønsker og så lenge de behøver. Virksomheten bruker budsjettmidler bedre, og fremstår som en fleksibel arbeidsgiver.

Enterprise

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska