Artikkel

Device as a Service (DaaS) som et bidrag til den sirkulære økonomien

Device as a Service er en komplett løsning som omfatter alt fra anskaffelse til gjenbruk eller resirkulering av enheter.

Foxway Device as a Service (DaaS)-løsning er en sirkulær abonnementstjeneste for IT-utstyr som inkluderer innkjøp, retur og gjenbruk av enheter. Gjennom å tilby løsningen gjennom Foxway som en komplett partner, forenkles kundenes hverdag og samtidig får man muligheten til å være med i den sirkulære økonomien gjennom redusert klimapåvirkning.

For å minske klimaavtrykket gjennom å la IT-utstyr leve lenger og unngå at fult fungerende enheter blir til e-avfall for tidlig, vil Foxway legge fokus på sin Device as a Service (DaaS)-løsning. Tjenesten innebærer en månedspris på IT-utstyr for en organisasjons- eller bedrifts arbeidsplass.

Den sirkulære abonnementsløsningen tilbyr økt fleksibilitet og virksomheten kan enklere skalere opp og ned antall enheter etter behov. Løsningen muliggjør også økonomisk kontroll, og gir samtidig informasjon om enhetenes miljøpåvirkning.

– Vi regner med at det europeiske markedet for Device as a Service (DaaS) kommer til å ha en rask utvikling i de nærmeste årene, da mange bedrifter og organisasjoner etterspør nettopp økt fleksibilitet, økonomisk kontroll og innsikt i utstyrets miljøpåvirkning. Vår abonnementstjeneste er også en kostnad på OPEX fremfor en investering i CAPEX, noe som er en fordel for kundene på flere måter. Vi tilbyr en helhetstjeneste som både løser virksomhetens behov og samtidig bidrar til den sirkulære økonomien, sier Fredrik Spilsberg, Sales Director hos Foxway.

Foxway forlenger i dag levetiden til flere millioner enheter hvert år, og håndterer hele prosessen innad. Utstyr som ikke lenger trengs eller brukes blir returnert til Foxway, der enhetene klargjøres for en ny livssyklus og på den måten forlenger levetiden. Når enhetene ikke lenger kan brukes, sørger Foxway for at også resirkuleringen skjer på en sikker og bærekraftig måte gjennom våre samarbeidspartnere.

– Vi oppmuntrer til en endring fra lineær forbruk til sirkulær bruk av IT-utstyr. Gjennom å reparere og oppgradere brukte enheter, gir vi dem et nytt liv for å kunne brukes i flere livssykluser. Det gir igjen en positiv innvirkning på miljøet, da vi forbedrer ressursbruken og minsker karbonavtrykket, legger Jonas Grönqwist, Business Unit Manager hos Foxway til.

For Foxway handler det om å kunne sette bærekraft i sentrum og samtidig gjøre det smidigere og enklere for kundene. Gjennom å dra nytte av Foxway sin tjeneste får kunden tilgang til en digital plattform som gir komplett oversikt over hver unike enhet. Foxway vil i tiden fremover lansere flere as a service-tjenester. Ambisjonen er å ta en posisjon som det ledende as-a-service-selskapet i Europa.

Public Sector Bærekraft Device as a Service

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska