Artikkel

Digitalisering? Hvordan gjøre det på best mulig måte?

Da kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skulle slå seg sammen til nye Lillestrøm kommune, ønsket man å samle alle kommunens skoler på én felles digital plattform. Valget falt på Office 365, med Microsoft Teams som nav. Foxway Education har bistått med prosess-støtte og kompetanseheving.

Slik dannet vi Tech Solutions

Funksjonen Tech Solutions er egentlig ikke nytt for oss på Foxway. Vi har alltid gått ut fra behovene til skoler med en stor og genuin forståelse for IT-spørsmål. Det vi gjorde var å samle flere av de medarbeiderne – som i mange år arbeidet med de tekniske spørsmålene – til et Tech Solutions team. Vi er en gruppe med et tydelig oppdrag; vi skal “tette luken” mellom teknikk og pedagogisk vikrsomhet. La meg forklare 🙂

I over tyve år har jeg sett at spørsmålet om digitalisering (oftest) ligger på feil sted – alt fra høyskoler og universitet til barnehager, grunnskole og videregående skole. Nesten alltid er utgangspunktet “Det her er et it-spørsmål, snakk med IT” eller også “digitalisering? Ja, det spørsmålet må vi jo besvare. Hvordan gjør vi det best?” – og med det mener man dessverre alt for ofte; billigst. Det er sjelden et spørsmål for kun IT eller skole, men i stedet et spørsmål for IT ut fra skolenes behov og dessuten et spørsmål for skolen ut fra IT-avdelingen sitt behov.

Tailor Made er alltid bedre

Vi må altså jobbe med spørsmålene sammen. Ikke noe nytt med det, men derimot finnes det i blant manglende forståelse for de ulike behovene og det er akkurat den forståelsen vi kan fylle. Dette for at løsningene skal bli så bra som mulig både for en IT-avdeling og for selve skolen. Det handler ikke om den generelt beste eller billigste løsningen for kommunen eller skolen, men den beste løsningen for din skole eller din klasse og frem for alt; dine elever. Det er jo det som er så fint med vårt skolesystem, at vi har ambisjonen om å se individet, hvordan de fungerer i gruppen, klassen, skolen, familien og samfunnet. Derfor finnes det sjelden “One size fits all” – spesielt ikke når det gjelder digitaliseringen – for akkurat som alt annet, passer “Tailor Made” alltid bedre. Tailor Made er dessuten billigere når det gjelder teknikk, om man bruker den på riktig måte.

Det kan noen ganger synes enklere å konsolidere løsningene for kommunen og skolene. Det stemmer sikkert at det er enklere, men neppe bedre, eller billigere for den del. Det kan synes enklere å gjøre som noen andre har gjort, eller som nabokommunen har gjort. Men det er akkurat her vi må stoppe opp og tenke litt etter. Det viktigste er at det blir en løsning som passer best.

Vi leverer i dag Itad-tjenester til mer enn 100 kommuner.

Hva gjør vi? 

Vi har derfor skapt Tech Solutions, som er til for å skape de beste tekniske løsningene ut fra skolenes behov. Dette gjør vi ved å:

  • Ha en veldig høy kompetanse rundt skoler og tekniske løsninger.
  • Vi ser forbi horisonten og tenker alltid på en bærekraftig fremtid.
  • Vi har et meget bra samarbeid med for eksempel Apple, Google, og Microsoft.
  • Vi har kunnskap om tredjepartsleverandører.

I dag utfører vi en mengde oppdrag fra enklere supportavtaler til konsulent- og løsningsarkitektur, fra enklere støtte ved innføring av en tjeneste til prosjektering av større migrasjoner og det da handle om enklere introduksjoner fra skytjenesteadministrasjon til avanserte oppplæringer med dypdykk i komplekse konfigureringer. Vi er også rådgivere i tekniske, praktiske, pedagogiske og juridiske spørsmål. Eksempelvis enklere risiko- og sårbarhetsanalyser av en enkelt tjeneste til en mer omfattende GDPR-tilpasning av hele forvaltninger.

Det finnes så mye mer å skrive, og jeg forteller gjerne mer. Kom til oss for en kaffe, eller så kan vi komme til dere. Jeg og teamet liker å prate tekniske løsninger og hjelper dere gjerne med en god teknisk implementering.

Related

Hva skjer i det digitale klasserommet?

Østfold fylkeskommune satser tungt på å øke lærernes kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT. Som en del av «Østfoldskolen mot 2020», skulle 1500 lærere i videregående opplæring bruke totalt 90 000 arbeidstimer med det mål å bedre læringen for 10 000 elever.

Les mer

Education

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska