Artikkel

En av Nordens fremste bedrifter på bærekraft

Foxway ønsker hjelpe kundene komme nærmere karbonnøytralitet. Derfor synes vi det er ekstra stas at vi nå er utpekt som en av Nordens fremste «game changers».

– Vi står midt i en av de viktigste endringene siden informasjonssamfunnet ble til. Bransjen har tidligere levd etter lineære prinsipper der alle fokuserte på forbruk og gjentatt bruk av «nye dingser». Dette tømmer raskt planeten for ressurser og bidrar til en negativ påvirkning på klimaet med betydelige karbondioksidutslipp, sier Martin Backman, CEO i Foxway.

Denne utfordringen kan bare løses ved å sørge for at alle enheter produseres for å vare lenger, og ikke minst at man bruker enhetene flere ganger. I 2020 sparte Foxway 350.000 tonn karbondioksid ved å oppgradere og gjenbruke mer enn 1 million enheter. Dette tilsvarer utslipp forårsaket av strømforbruket til nesten 65.000 boliger i løpet av ett år.

Nord-Europas største teknologisenter

Megadeals Advisory og We Don’t Have Time står bak rapporten Sustainability Game Changers Nordic Top 50, der Foxway er ett av de beste nordiske selskapene som har betydelig påvirkning på klimaet gjennom reduksjon av utslipp.

I rapporten slås det fast at vi ikke har råd til å handle sakte for å løse klimakrisen. Selv om mange bedrifter har innovative løsninger, har de ingen garanti for at de vil få innovasjonene sine ut på markedet og at de vil klare å kommersialisere dem. Mange bedrifter sliter ofte med å få frem budskapet sitt i komplekse økosystemer. Dette er bedrifter som sammen kan stoppe klimaendringene.

Foxway har det største teamet med bærekraftspesialister i Europa og Nord-Europas største teknologisenter, og håndterer hele enhetens livssyklus, fra finansiering til renovering, nyinstallasjon og enheter som har nådd slutten av sin livssyklus. På den måten sørger vi for at enhetene kan brukes mange ganger før de kasseres.

Martin Backman sier han er virkelig glad for at Foxway er nevnt som en Game Changer i rapporten, og er stolt over at Foxway internt utelukkende bruker gjenbrukt IT-utstyr.

– Foxway ønsker å være en inspirasjon og et forbilde for IT-bransjen ved å selv endre og hjelpe andre med å endre sitt lineære forbruksmønster til et sirkulært.

Megadeals Advisory og We Don’t Have Time begrunner Foxways plassering i Nordic Top 50 Game Changer-rapporten slik:

“Det som får Foxway til å skille seg ut i DaaS-markedet, er at de eier det største teknologisenteret i Nord-Europa. Dette gjør at de kan gi enhetene et andre, tredje eller til og med et fjerde liv. I tillegg kan Foxway selge dem til en billigere pris til sårbare grupper, og dermed redusere digital ulikhet samtidig som de reduserer folks karbonavtrykk. Når en enhet ikke lenger kan brukes, demonteres den og resirkuleres på en miljøvennlig måte”.

Recommerce Enterprise Public Sector

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska