Artikkel

Fordeler med Device as a Service (DaaS) fra et IT-perspektiv

Det finnes flere årsaker til at en organisasjon skal gå over til en modell for håndtering av sine enheter med Device as a Service (DaaS). I denne artikkelen fokuserer vi på å løfte frem fordelene med Device as a Service (DaaS) fra et IT-perspektiv.

Alle kan vinne på å gå fra lineært forbruk til sirkulær bruk. I vår bransje kan vi nå dit gjennom å gå fra tradisjonelle innkjøp (eie enheter) til en tjenestebasert modell, det vil si et månedlig abonnement på IT-utstyret. Essensen av denne forretningsmodellen handler om å finne en måte å forlenge levetiden og verdien på enhetene. Det finnes også andre anledninger som overgangen til sirkulær bruk er en fordel utenom minsket miljøpåvirkning.

– Foxway Device as a Service (DaaS) omfatter en komplett løsning fra finansiering, forvaltning av kapital og enhetshåndtering, samt de livssyklus-løsningene vi er kjent for, sier Ove Lidström, Head of Innovation and Business Development hos Foxway.

Enkelhet

Mange av våre kunder har tidligere brukt flere innkjøpsportaler og håndtert flere kontrakter og partnere for håndtering av deres IT-utstyr. Med Foxway får du en partner for en helhetstjeneste. Vår Device as a Service (DaaS) gjør det mulig for deg å få økt kontroll og overblikk over enhetene gjennom innsikt og informasjon i vår digitale plattform. Alle enheter er koblet til riktig bruker og kostandssenter, helt ned til individnivå. Oversikt over kostnader og kontroll av enheter (tilgangshåndtering) ser vi er de viktigste drivkreftene til hvorfor organisasjonen beveger seg i denne retningen.

– Foxway er merkeuavhengig, jobber med alle ledende varemerker og har tilgang til de sterkeste anbudene på markedet. Disse kombinert med de mest effektive tjenestene for å støtte din organisasjons behov, sier Lidström.

Kontroll

Gjennom Foxways digitale plattform får våre kunder den oversikten og kontrollen de trenger. Som kunde får du tilgang til rapporter og innsikter der alle enheter er koblet til riktig bruker og/eller kostnadssenter. Gjennom vår plattform får kundene full kontroll over alle enheter og tilhørende kostnader.

Fleksibilitet

Device as a Service (DaaS) er en mer fleksibel løsning enn med en tradisjonell leasingavtale (tidsbestemt avtale) og mer fleksibel sammenlignet med tradisjonelt innkjøp der kunder eier alle enheter. Dette gjør det enkelt å treffe prosjekt- og organisasjonsforandringer med riktig antall enheter. Enheter som ikke lenger trengs, som for eksempel at en ansatt slutter, kan enheten alltids sendes tilbake til Foxway der vi sikrer at enhetene gjøres klare for en ny livssyklus.

– Ettersom vi håndterer hele livssyklusen kan vi erstatte ødelagte eller tapte enheter med nye eller reparerte enheter, forklarer Lidström.

Sikkerhet   

Fra et datasikkerhetssynspunkt er dette også kraftfullt, da våre kunder har individuell kontroll over hver enhet. Foxway vil validere de siste innsjekkingstidene og anbefale å returnere enhetene som ikke lenger brukes. Dette resulterer i at det ikke finnes noen risiko for at enheter blir borte eller havner i feil hender. Når enhetene returneres, slettes all data og et sertifikat blir tilgjengelig på vår plattform.

Tilleggstjenester

Foxway tilbyr et brett utvalg av tilleggstjenester som med fordel kan kombineres med vår Device as a Service (DaaS). Blant annet tilbyr vi automatisert enhetsregistrering og konfigureringstjenester. Foxway tilbyr fullstendig håndtering av enheter – hvorfor ikke kombinere dem med vår Device as a Service (DaaS) og få enda mer ut av det?

Enterprise Bærekraft Device as a Service

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska