Kundcase

Lillestrøm kommune

Da kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skulle slå seg sammen til nye Lillestrøm kommune, ønsket man å samle alle kommunens skoler på én felles digital plattform. Valget falt på Office 365, med Microsoft Teams som nav. Foxway Education har bistått med prosess-støtte og kompetanseheving.

Ett valg for hele stor-kommunen

Sommeren 2017 ble det klart at de tre kommunene Fet, Skedsmo og Sørum fra 01.01.2020 vil slå seg sammen og danne nye Lillestrøm kommune. Dette blir landets niende største kommune og ledelsen har høye ambisjoner om å tilby digitale løsninger som begeistrer, skaper effektivitet og gode tjenester.

Det ble tidlig bestemt at kommunen skulle implementere en felles samarbeidsplattform i forkant av sammenslåingen, og høsten 2019 ble Office 365 og Microsoft Teams rullet ut, ikke bare i skolene, men på tvers av hele den nye stor-kommunen.

– Valget av Microsoft var en del av en større vurdering i kommunen, men for skolenes del så vi at spesielt Teams for Education var et svært godt valg, både med tanke på sikkerhet, effektivitet og funksjonalitet. De fleste skolene brukte allerede Office-produktene, og integrasjonen er god mot andre verktøy som skolen er avhengig av, som vurderingsverktøy og foreldreportal. Microsoft Teams dekker vårt behov for rask og sikker kommunikasjon mellom lærer og elev, og kan erstatte de aller fleste lærings-plattformer som er i bruk i dag, sier Monika Kristin Vik, som er digitaliseringsagent i Lillestrøm kommune

Ønsket en utdanningspartner

Da den nye kommunen hadde landet på plattform, måtte de finne den riktige partneren. De ønsket seg en partner med kompetanse på og forståelse for hvordan Office 365 og Microsoft Teams bør tas i bruk i skolene, og var opptatt av å finne noen med riktig pedagogisk kompetanse. Det fant de i Foxway.

– Vi ønsket oss en partner som kunne hjelpe oss med hele implementeringen, ikke bare den tekniske. Vi visste at det å innføre Office og Teams ville handle vel så mye om kultur og endring av arbeidsvaner. Lærerne har ofte en helt annen arbeidsdag enn andre ansatte i kommunen, og i tillegg har utdannings-versjonene flere funksjoner enn de ordinære variantene har. Vi var opptatt av å finne den riktige samarbeidspartneren, med en helhetlig tilnærming til læring, sier Vik.

– De ansatte i Foxway har selv lærerbakgrunn, og forstår arbeidsprosessene i skolene. Det har vært helt avgjørende for å lykkes med oppdraget, sier hun

– Foxway har laget et undervisningsopplegg som favner om alle, fra de mest motiverte og kompetente lærerne til de som synes dette virker tungt og vanskelig. Foxway sørger for at alle kan henge med og oppleve mestring, noe som er avgjørende for at vi skal lykkes.

Monika Kristin Vik, digitaliseringsagent i Lillestrøm kommune

Alle skal med

Målet i prosjektet har vært å støtte kommunens lærere på best mulig måte. En sånn endringsprosess kan være krevende for mange. Ikke bare skal de slå sammen tre kommuner til én stor enhet, de skal også i gang med nye verktøy, nye rutiner og for mange innebærer dette en helt ny hverdag.

– Noen lærere og skoleledere tar imot denne endringer med åpne armer og gleder seg til å prøve noe nytt, mens andre synes at dette er mer krevende. Her har Foxway vært spesielt flinke. De har sørget for et opplegg som får alle med, uansett kompetansenivå og motivasjon. Det viktigste er at alle føler mestring og får lyst til å utforske verktøyene videre. Det har vi lykkes med, sier hun.

Digital kommune

Lillestrøm kommune har satt seg som mål at de skal være en digital kommune. For å oppnå dette må de ansatte beherske digitale verktøy. Målet er at det skal føles komfortabelt å bruke digital teknologi, der det er naturlig. Basert på de gode erfaringene i skolesektoren har vi nå også blitt rådgiver for den digitale kompetansehevingen i resten av stor-kommunen.

– Vi ser på Foxway som en del av teamet og håper vi kan få jobbe med dem utover denne kontraktsperioden også. Sammen jobber vi strategisk med å øke den digitale kompetansen og modenheten blant våre ansatte. Dette er en naturlig prosess, og gjelder alle deler av Lillestrøm kommune. Om du er lærer, sykepleier eller saksbehandler, så er digital kompetanse viktig for å kunne utføre jobben. Dette er et krav fra våre innbyggere, som vi skal levere på, sier Vik.    

Train-the-trainer

Med denne prosessen får Lillestrøm kommune en kostnadseffektiv og tilpasset opplæring for alle lærere og skoleledere. I stedet for å sende alle på kurs, noe som både er dyrt og som belaster elevene i stor grad, har de gått for en train-the-trainer-modell. De mest motiverte lærerne ved hver skole velges ut til å få opplæring som superbrukere, og er ansvarlig for å overføre pedagogisk og teknisk kompetanse til resten av lærerne på sin skole. Foxway legger til rette med workshops, e-læringsmoduler og best practice.  

– Superbrukerne møtes én gang hver måned, i workshoper som fasiliteres av Foxway. Dette har fungert utrolig godt. Vi er så heldige å få jobbe med pedagoger, og det er jo faktisk disse som vet best hvordan lærerne på deres skoler bør få dette presentert. Å sende alle våre lærere og skoleledere på generiske kurs, var aldri et alternativ, sier Stine Syltevik og Ida Pleym Sandvik, prosjektansvarlige for gjennomføringen av kompetanseprogrammet.

Selv om det er store penger å spare på en train-the-trainer-modell, var dette aldri motivasjonen for Lillestrøm kommune.  

– Vi ønsket å gi opplæring til alle, men å ta alle lærere ut av skolen er ikke hensiktsmessig. For oss er det mer effektivt å få opplæring av noen man kjenner og i en situasjon der man føler seg trygg. Erfaringer tilsier at det som skjer på kurs ofte glemmes, mens her får vi jobbet grundig ute på skolene, mens lærerne er i modus for å lære. Det tror vi er mest effektivt, sier de.  

Education

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska