Kundcase

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune satser tungt på å øke lærernes kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT. Som en del av «Østfoldskolen mot 2020», skulle 1500 lærere i videregående opplæring bruke totalt 90 000 arbeidstimer med det mål å bedre læringen for 10 000 elever.

Samfunnsendring krever fornyelse og omstilling

Med rask digital og teknologisk utvikling følger behovet for omstilling og fornying. Ikke minst gjelder dette hos de institusjoner som skal sørge for god og framtidsrettet skolegang. Her har Østfold fylkeskommune tatt solide grep.

Sektorplanen Østfoldskolen mot 2020 beskriver fylkeskommunens strategiske og tiltaksrettede innsats for å fornye videregående opplæring i Østfold. Ifølge denne planen skal fornyelsen av Østfoldskolen bidra til at opplæringen oppleves som mer relevant for elevene, samt bidra til at antall elever som fullfører og består videregående opplæring i Østfold økes. 

Ett av tiltakene var at samtlige lærere og skoleledere på videregående skoler i Østfold skal gjennomføre kompetansehevingskurs. 

Profesjonsfaglig digital kompetanse

– Gjennom kurset som Foxway leverte, skulle alle lærere få kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT. Dette dreide seg om i underkant av 1500 ansatte på totalt elleve videregående skoler i Østfold. Målet var følgelig at lærerne skulle bidra til at våre 10 000 elever på VGS selv får økt kompetanse, gjennom pedagogiske tiltak som gir bedre læring, sier Jens Nicolaisen, rådgiver i Østfold fylkeskommune. 

Fylkeskommunen var først ute i Norge med denne typen prosjekt for videregående opplæring. Nicolaisen var sentral i beslutningen om å velge Foxway.

– Vi valgte Foxway som leverandør og partner fordi de kunne bidra både med innhold til kurset, med å forankre og støtte implementering av opplæringen hos rektorer, mellomledere og personale og stå som plattformleverandør. De kunne også tilby merverdi gjennom innholdsproduksjon, gjennomføring og oppfølging underveis i prosjektet, sier Nicolaisen.

Modulbasert «blended learning»

Vi utformet kurset «Digital teknologi og læring», som er et modulbasert læringsopplegg som omtales som blended learning, eller blandet læring. I dette ligger det en kombinasjon av digital undervisning og praktisk arbeid i form av arbeidsgrupper. Kurset er bygget i en plattform for nettbasert læring, en læringssti ved navn LOOPS

– Når den digitale utviklingen går så raskt, vet man ikke nødvendigvis som lærer hvor man skal begynne. Noen ligger langt foran med mye teknologisk og digital kunnskap, men samtidig er det mange som famler. Jeg tror at dette kurset bidrar til en mye større trygghet hos lærerne. Med et praktisk og gjennomarbeidet læringsopplegg, er det her oppnåelig å få resultater, sier Nicolaisen.

I tillegg til å utvikle selve kurset, har vi bistått skolene ved oppstartsamlinger og arbeidsgrupper, for å sikre god forståelse og engasjement blant kursdeltakerne.

– Målet var at det omfattende undervisningsopplegget skulle gi lærerne kunnskaper og ferdigheter som gjorde at de i større grad utnyttet teknologi for å fremme læring blant sine elever. Vi ønsket også å legge til rette for større grad av elevaktive arbeidsformer, i alle fag og i alle utdanningsprogram.

Jens Nicolaisen, rådgiver i Østfold fylkeskommune

Fornøyd lærerstab

Kompetansehevingskurset var satt sammen av tre moduler, der første modul skapte et fundament i forståelse og ferdigheter, samt utfordret tradisjonell praksis. Andre modul pekte på en del praktiske muligheter teknologien gir oss og modul tre fokuserte på lærerens evne til å skape undervisning som aktiviserte elevene og gav mulighet til fordypning i bruk av spesifikke metoder og verktøy.

Hver modul bestod av 20 læringstimer, hvor 14 av disse skulle brukes til nettbasert undervisning. Deretter skulle seks timer gå til arbeidsgrupper, hvor lærerne samarbeidet og delte erfaringer i etterkant av den digitale undervisningen. I løpet av 2019 gikk alle lærerne i Østfold fylkeskommune gjennom de tre modulene.

– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra lærerne, som sa at dette virkelig fungerte. Med stor entusiasme fra en fornøyd lærerstab, ser vi absolutt dette som et vellykket tiltak, sier Nicolaisen.

Omfattende satsning mot framtidens skole

Hver enkelt av de 1500 lærerne og skolelederne fikk fristilt 60 timer til kompetansehevingskurset, hvor hele kurset ble lagt inn i lærernes arbeidstid uten at arbeidsåret ble endret. Østfold fylkeskommune investerte dermed stort, men var trygg på at dette vil lønne seg.

– Det gleder oss at lærerne responderte i tråd med vår forståelse av hvordan fylkeskommunen kan bidra til fremtidens læring. I Østfold fylkeskommune mener vi at denne satsningen var helt nødvendig, og vi er derfor trygge på at dette var den riktige veien å gå, sier Jens Nicolaisen.

Education

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska