Nyhet

Foxway viser vei for bærekraft i Tech-industrien

Foxway har nå sluppet sin bærekraftrapport for 2023. En av de viktigste punktene man kan dra ut av rapporten er viktigheten av å forstå et produkts livsløp og verdien av «addisjonalitet». Å være ledende innen å lære og påvirke kunder og partnere, men også hele industrien, til å handle mer bærekraftig er en rolle Foxway etterstreber å ta.


Å tilby sirkulære tjenester for å bli mer bærekraftig er nå ansett å være avgjørende for bransjeorganisasjoner. Dette underbygges blant annet fra GSMA (den globale mobilkommunikasjon industrien) som har spådd at markedet for salg av brukte mobiler vil øke med hele 300% de neste 10 årene. Dette er noe som gir Foxway en stor mulighet på markedet.

– Foxway leder tech-bransjen inn i en overgang mot sirkulær økonomi. Gjennom innsamling og handel av IT-utstyr som mobiler og bærbare datamaskiner, og en ledende datasentrisk plattform, muliggjør vi det komplette økosystemet for sirkulære tjenester. Med våre innovative teknikksenter i Europa endrer og leder vi industrien inn i en ny æra; den bærekraftige æra, sier Stefan Nilsson, ESG direktør hos Foxway.

Foxway presiserer hvor viktig det er å forstå et produkts livsløp og verdien av «addisjonalitet». For Foxway betyr addisjonalitet det å sørge for at hver enhet lever lenger og gjennom flere livsløp hos flere eiere. Foxway i en ledende posisjon for prosesser, skala og metodikk. I dag tilbyr selskapet brukte mobiltelefoner med et CO2 avtrykk på bare 2,27kg og bærbare datamaskiner på 6,65kg.

– Vi har satt oss som mål å halvere vårt CO2 avtrykk innen 2025, noe som betyr at vi kan tilby markedet brukte enheter av høy kvalitet til lavest CO2e på markedet. Vi samler inn og «pusser opp» minst 5 ganger mer brukt tech-utstyr enn vi setter ut i markedet, sier Stefan.

Produkter kan ikke lenger håndteres kun som en vare. De bør repareres, oppgraderes og tas vare på for å sikre lenger levetid. Innenfor Foxways vegger blir omtrent 81% av alle innsamlede enheter pusset opp og gitt et nytt liv. De resterende 19% som ikke lenger kan gjenbrukes plukkes ut, hvor verdifulle komponenter og reservedeler sorteres og overleveres til lisensierte selskap for gjenvinning av avfall og ressursuttakere for sikker gjenvinning av råvarene. Kjernen av Foxways strategi er å ha null e-avfall og deponi. Gjennom de sirkulære tjenestene er selskapet sikker på at de kan påvirke og endre bransjen og atferden til å bli mer bærekraftige.

Les hele bærekraftsrapporten her.


Kontakt:
Steinar Aune, CEO Foxway Norway & Head of Global ITAD
E-post: steinar.aune@foxway.com
Telefon: +47 905 54 909

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska