Artikel

Cirkulär tech: En vinn-vinn-situation för verksamheter och klimatet

Alla kan dra nytta av att förlänga livslängden på tech-utrustning, och intresset för hållbar teknik ökar.

Att förlänga livslängden på enheter kan gynna alla. Med vår cirkulära prenumerationsmodell, Device as a Service (DaaS), gör vi det möjligt för kunderna att minska sitt koldioxidavtryck, bli en del av den cirkulära ekonomin och samtidigt förenkla enhetshanteringen.

– Vår ambition är att driva utvecklingen av cirkulär tech. Med vår affärsmodell förlänger vi enheternas livslängd och ökar värdet genom att ge dem flera livscykler. Om det inte är möjligt att återanvända dem, återvinns de på ett säkert sätt”, säger Ove Lidström, Head of Innovation & Business Development på Foxway.

Från linjär konsumtion till cirkulär användning

Med Foxway Device as a Service gör vi det möjligt för organisationer att göra mer hållbara val och gå från linjär konsumtion till cirkulär användning av tech-utrustning. 

– Genom cirkulära tjänster kan kunder och partners bidra till ett mer hållbart samhälle. Kunderna får tillgång till högkvalitativ utrustning, både nya och premium-rekonditionerade enheter, som genom förlängd livslängd resulterar i ett minskat koldioxidavtryck”, säger Ove Lidström.

Kombinera nya och premium-rekonditionerade enheter och minska ditt koldioxidavtryck

Foxways hållbarhetsrapport för 2023 visar att ca. 80 % av en dators CO2-påverkan kommer från tillverkningsfasen. Det innebär att den enhet som har lägst CO2-påverkan är den som återanvänds. Genom att välja en enhet som redan har tillverkats, en begagnad enhet, kommer kunderna att drastiskt minska Scope 3-utsläppen*, förbättra hållbarhetsarbetet och minska mängden elektroniskt avfall.

Med Foxway Device as a Service erbjuder vi premium-rekonditionerade enheter, vilket ger kunderna möjlighet att blanda både nya och renoverade enheter beroende på affärsbehov. Vårt åtagande att leverera en utmärkt kundupplevelse säkerställs av att alla enheter är noggrant rekonditionerade, kontrollerade och testade för att uppfylla de högsta kvalitetsstandarderna. När du väljer en premium-rekonditionerad enhet med garanti från Foxway får du en riktig kvalitetsprodukt.

Komplett lösning genom Foxway   

Vi hanterar hela livscykeln internt och ger kunderna en komplett lösning via en enda partner. En annan viktig fördel med Foxway Device as a Service är flexibilitet, vilket innebär att verksamheter kan växla antalet enheter beroende på verksamhetens behov. Prenumerationsmodellen ger förutsägbara månadskostnader, utan stora initiala investeringar när uppgraderingar krävs. Därefter beräknar vi restvärdet för att göra det kostnadseffektivt för våra kunder.

Alla enheter registreras i en digital plattform som samlar in omfattande information. Kunderna kan också få tillgång till hållbarhetsdata som ger insikt i enheternas klimatpåverkan och de utsläpp som verksamheten sparar genom att inkludera rekonditionerade enheter. Detta reflekterar i hög grad verksamhetens miljöinitiativ enligt nya rapporteringskrav, såsom CSRD**.

En flexibel, kostnadseffektiv och mer hållbar lösning, levererad av en partner och en plattform. För oss är det en vinnande kombination.

(*) Scope 3-utsläpp är “indirekta” utsläpp. De produceras inte av verksamheten i sig, utan till exempel av tillgångar som köps/leasas från leverantörer, används och sedan kasseras.

(**) Direktivet om hållbarhetsredovisning (CSRD) fastställer reglerna för den sociala och miljömässiga information som företag måste rapportera från och med 2025.

Målet är att ge enheterna mer än ett liv. Det längsta vi har kommit hittills är att ge en iPhone fyra liv genom vårt system. Våra tjänster handlar om att göra en riktig skillnad för den cirkulära ekonomin i industrin.

Ove Lidström, chef för innovation och affärsutveckling på Foxway

Enterprise Public Sector Circular Workspace Solutions

Ta del av vårt nyhetsbrev för fler insikter och nyheter!

* These fields are required.


CAPTCHA image

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk