Artikkel

Sirkulær IT: En vinn-vinn-situasjon for virksomheter og klimaet

Alle kan dra nytte av å forlenge levetiden til IT-utstyr, og interessen for bærekraftig teknologi er økende.

Å forlenge levetiden til enheter kan være til fordel for alle. Med vår sirkulære abonnementsmodell, Device as a Service (DaaS), gjør vi det mulig for kunder å redusere klimaavtrykket, bli en del av den sirkulære økonomien og samtidig forenkle håndteringen av enheter.

– Vår ambisjon er å drive utviklingen av sirkulær IT. Med vår forretningsmodell forlenger vi enhetenes levetid og øker verdien gjennom å gi dem flere livssykluser. Dersom det ikke er mulig å gjenbruke dem, resirkuleres de på en trygg måte, sier Ove Lidström, Head of Innovation & Business Development i Foxway.

Fra lineært forbruk til sirkulær bruk

Med Foxway Device as a Service gjør vi det mulig for bedrifter å ta mer bærekraftige valg og gå fra lineært forbruk til sirkulær bruk av IT-utstyr. 

– Gjennom sirkulære tjenester kan kunder og partnere bidra til et mer bærekraftig samfunn. Kundene får tilgang til utstyr av høy kvalitet, både nye og premium renoverte enheter, som gjennom forlenget levetid resulterer i redusert karbonavtrykk, sier Ove Lidström.

Kombiner nye og premium renoverte enheter og reduser CO2-avtrykket

Foxways bærekrafts rapport fra 2023 viser at ca. 80 % av CO2-påvirkningen fra en PC stammer fra produksjonsfasen. Det betyr at enheten med lavest CO2-påvirkning er den som gjenbrukes. Ved å velge en enhet som allerede er produsert, en brukt enhet, vil kundene redusere Scope 3-utslippene* drastisk, forbedre bærekrafts innsatsen og redusere mengden elektronisk avfall.

Med Foxway Device as a Service tilbyr vi premium renoverte enheter, noe som gir kundene muligheten til å blande både nye og renoverte enheter avhengig av virksomhetens behov. Vår forpliktelse til å levere en utmerket kundeopplevelse sikres ved at alle renoverte enheter pusses opp, kontrolleres og testes nøye for å møte de høyeste kvalitetsstandarder. Når du velger en premium renoverte enhet med garanti gjennom Foxway, får du et kvalitetsprodukt.

Komplett løsning gjennom Foxway   

Vi håndterer hele livssyklusen internt, og gir dermed kundene en komplett løsning gjennom én samarbeidspartner. En annen viktig fordel med Foxway Device as a Service er fleksibilitet, det vil si at virksomheten kan skalere antall enheter avhengig av virksomhetens behov. Abonnementsmodellen sikrer forutsigbare månedlige kostnader, uten store forhåndsinvesteringer når oppgraderinger er nødvendig. Vi beregner inn restverdien for å gjøre det kostnadseffektivt for kundene våre.

Alle enheter registreres i en digital plattform som samler omfattende informasjon. Kundene kan også få tilgang til bærekraftsdata som gir innsikt i enhetenes klimapåvirkning og utslippene virksomheten sparer ved å inkludere renoverte enheter. Dette gjenspeiler i høy grad virksomhetens miljøtiltak i henhold til nye rapporteringskrav, for eksempel CSRD**.

En fleksibel, kostnadseffektiv og mer bærekraftig løsning, levert av én partner og én plattform. For oss er det en vinnende kombinasjon.

(*) Scope 3-utslipp er “indirekte” utslipp. De produseres ikke av virksomheten selv, men for eksempel av eiendeler som kjøpes/leases fra leverandører, brukes og deretter avhendes.

(**) Direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) fastsetter reglene for den sosiale og miljømessige informasjonen som selskaper må rapportere fra og med 2025.

Målet er å gi enhetene mer enn ett liv. Det lengste vi har oppnådd så langt, er å gi en iPhone fire liv gjennom vårt system. Tjenestene våre handler om å gjøre en reell forskjell for den sirkulære økonomien i bransjen.

Ove Lidström, Head of Innovation & Business Development i Foxway

Enterprise Public Sector Bærekraft Device as a Service

Ta del i vårt nyhetsbrev for mer insikt og nyheter!* These fields are required.

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Xllnc er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Ikke bekymre deg!

Du er ikke tapt

Lin Education er nå en del av Foxway. Du vil fremdeles finne det du leter etter. Hvis du har sporsmål, bare gi meg beskjed. Vi hjelper deg gerne.

Ta meg til Foxway

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Inställningar

Språk

Det verkar som att du surfar på svenska. Vill du använda samma språk på Foxway.com? Du kan alltid ändra tillbaka.

Byt till svenska