Artikel

Seniorers digitala utanförskap och vad vi gör åt det

Under ett inslag på Sveriges Radio uppmärksammades att det digitala utanförskapet för äldre har visat sig extra tydligt under pandemin, enligt en rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Under ett inslag på Sveriges Radio uppmärksammades att det digitala utanförskapet för äldre har visat sig extra tydligt under pandemin, enligt en rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort. Rapporten visar också att digitalisering bidrar till att äldre bland annat kan känna sig tryggare, mindre ensamma och mer delaktiga i samhället.

Men äldre finner det ofta svårt att hitta tillfälle till lärande. Många upplever att barn och barnbarn inte har varken tid, pedagogisk förmåga eller tålamod att lära ut.

Den digitala utvecklingen är en viktig del av demokratin, menar Curre Hansson, ordförande för PRO i Stockholm, men för att lyckas få med sig de äldre krävs uppsökande verksamhet, förmågan att övertyga människor och att se till att de får verktyg.

Detta är något som Foxway har adresserat i ett lyckosamt projekt med Borås Stad. Vi anser att det digitala livet ska vara enkelt. Oavsett ålder.

I Borås fattades ett politiskt beslut att seniorer som är 75 år eller äldre ska ha möjlighet att låna ett digitalt verktyg av kommunen. Som ett led i detta har Foxway tagit fram konceptet VIIP (Verktyg, Innehåll, Infrastruktur och Processtöd), där hårdvara, stödsystem, processledning och utbildningsmaterial ingår. Vi har även skapat en handbok – “Kom igång med din iPad” – för seniorerna i Borås.

Den här veckan har Foxway delat ut handboken till ett 30-tal glada seniorer i Borås samt deltar just nu på mässan KommITS Digitaliseringsdagarna 2021 i Borås där våra pedagogiska processledare delar med sig av sina erfarenheter från projektet i Foxways monter samt i Speakers Corner.

Den 7 december anordnade Foxway även en digital nätverksträff – Foxway Meet – seniorer i en digitaliserad värld – för digitaliseringsansvariga, verksamhets- och enhetschefer inom äldreomsorg och kommunal förvaltning. Här delade vi med oss av våra erfarenheter vad gäller att stödja kommuner i arbetet med att inkludera seniorer i en digitaliserad värld.

Public Sector Municipality

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk