Artikel

Smart IT-hantering som både företag och miljön vinner på

Det absolut vanligaste problemet som vi ser är att organisationer har oreda i sin data, information finns på flera olika ställen och via olika partners.

– Det skapar utmaningar genom minskad kontroll och hög tidsåtgång. Vår Device as a Service-lösning innebär att vi erbjuder kunderna en komplett tjänst som förenklar och löser dessa utmaningar, säger Fredrik Spilsberg, försäljningsansvarig på Foxway Sverige.

Vi hjälper våra kunder att gå från traditionell linjär konsumtion av IT-utrustning till en cirkulär och användarbaserad modell. Vi hanterar hela enhetens livscykel, från inköp och finansiering till reparation och återanvändning. Det sker via Foxways digitala plattform vilket innebär att företaget kan erbjuda kunderna både hög datatillgång och ökad nivå av kontroll.

Finansiella fördelar

– Vår Device as a Service-lösning och vår digitala plattform kan integreras med kundernas egna system. Därigenom hanteras användarnära enheter från ett och samma ställe, från beställning och service till utbyte av en enhet. Det går också att förutsäga hur mycket varje enhet och användare kostar, vilket ger organisationerna finansiell kontroll, säger Fredrik Spilsberg.

Fredrik Spilsberg lyfter också fram en annan central fördel med vår Device as a Service-lösning ur ett makroekonomiskt perspektiv.

– Genom att ha sina enheter som en prenumerationsmodell får organisationerna också en större flexibilitet i jämförelse med att köpa enheter. Med vår tjänst kan företagen enkelt skala upp och ner antalet enheter och därigenom anpassa nivån utifrån affärsbehov.

Foxway

Enklare hantering

En spretig IT-miljö är en annan utmaning som vi ser att många organisationer står inför. Vi har processer som både strukturerar och optimerar IT-miljön genom olika standarder.

– En av de unika delarna med vår lösning är att det inte spelar någon roll vilka typer av enheter kunderna använder eller vill använda. Vi hjälper till att optimera och anpassa alla användarnära enheter i IT-miljön. Foxway ser också till att utrustningen tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och att all data på enheterna raderas vid återlämning. Det innebär att kunderna inte behöver oroa sig för att data från använd utrustning kan hamna i fel händer, säger Fredrik Spilsberg.

Genom att återanvända enheter minskar företagen sina koldioxidutsläpp avsevärt.

– Att ha gamla enheter liggandes är en säkerhetsrisk. När vi tar tillbaka enheterna raderar vi dem enligt branschens standard och utfärdar ett raderingscertifikat. Därefter servar vi enheterna så att de får ett andra, och ibland ett tredje liv, säger Fredrik Spilsberg.

Möter miljökrav

Från 2024 måste större företag rapportera hur mycket koldioxid de förbrukar1.

– Genom att återanvända enheter minskar företagen sina koldioxidutsläpp avsevärt då majoriteten av utsläppet sker när en enhet produceras för första gången. Genom våra cirkulära tjänster förlänger vi livslängden och minskar koldioxidavtrycket generat från IT-utrustning, säger Fredrik Spilsberg.

Att blanda både använda enheter och nya enheter är en trend som ökar.

– Det mest konkreta är den lag som Frankrike2 har infört där 20 procent av IT-utrustningen som köps in av offentlig sektor ska vara återanvänd. Vi anser det högst troligt att det bara är en tidsfråga innan fler länder följer efter då det finns en tydlig positiv miljöpåverkan på detta initiativ, avslutar Fredrik Spilsberg.

1. Direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD)
2. LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Enterprise

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk