Kundcase

Apple Teacher – fortbildning för elevernas & skolans bästa

Med Apples appar och tillägg finns det mängder av möjligheter att utveckla ett kreativt lärande via film, foto, musik och bild på iPad. Men hur ska man använda dessa kreativa appar i klassrummet? Apple Teacher är ett fortbildningsprogram som hjälper dig med just detta.

Forskning visar att ett kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. Det i sin tur leder till ett ökat engagemang för sitt eget lärande.

I Apples ekosystem finns det en uppsjö av smarta appar och tillägg för ett kreativt lärande. Med kraften och flexibiliteten hos en iPad, kan pedagoger och elever utforska och uttrycka nya idéer och samtidigt skapa både individualiserade och kollaborativa inlärningsprocesser.

Trots att det finns mängder av smarta appar och tillägg på en iPad, kan det ändå vara svårt att veta hur man ska använda dessa i klassrummet. Det kan också vara tidskrävande att sätta sig in i en apps alla funktioner. 

Under flera år har vi arbetat med fortbildningsprogrammet – Apple Teacher. Syftet med programmet är att stötta och inspirera pedagoger i Skolsverige som använder, eller vill börja använda, Apples ekosystem i undervisningen. I utbildningarna vill vi skapa en pedagogisk förståelse, som deltagarna sedan kan sprida vidare till andra pedagoger på skolan. Vi kallar konceptet – Train the Trainer. Något som har varit uppskattat bland våra deltagare.

”Programmet har gjort att vi har skapat en lära-oss-att-lära kultur som har varit avgörande i vår skolutveckling”. ​

Stojanka Drinic, Bitr. rektor, Nya Elementar

Genom hela utbildningsserien delar vi tips och idéer med varandra och på detta sätt får deltagarna pröva sina egna idéer – samtidigt som de fått input från andra. Att kunna arbeta tillsammans med sina branschkollegor i en skapandeprocess gör att deltagarna får nya infallsvinklar och möjlighet till att träna på reflektion ​och föra resonemang.

Generellt för alla skolor som vi utbildat genom åren, är att medvetenheten för iPadens fördelar har ökat markant. Apple Teacher har varit en stor hävstång till skolornas digitala utveckling och mognad, och i vissa fall helt avgörande.

”Förut använde vi iPaden på ett sätt som vi alltid har gjort i klassrummet. Och nu, efter fortbildningsprogrammet, har vi skapat nya kreativa och lärorika uppgifter med våra elever”.

Johan Ekstrand, Bitr. rektor, ansvarig EHT på Lugnets skola

Train the Trainer är ett omfattande arbete som gynnas av att rektorer och andra skolledare deltar på utbildningarna. Deras deltagande ger övriga i personalen en tydlig signal av att konceptet är viktigt för skolan. Dessutom får rektorerna en tydligare bild på vad som behövs göras och hur de strategiskt kan leda personalen för att ta lärdomarna vidare till skolan.

”Det känns väldigt inspirerande att driva vidare processen nu på skolan med engagerade trainers. Vi har fått fördjupade kunskaper i iPaden och dess hjälpmedel och funktioner, som vi nu kan ta med oss in i klassrummet”.

Ulrica Colliander, Rektor på Karlbergs skola

Vi strävar ständigt efter att hjälpa alla som vill utveckla sina kunskaper inom Apples ekosystem. Vår målsättning är att så många som möjligt ska bli certifierade som Apple Teachers.

Är du eller dina kollegor intresserade av Apple Teacher och Train the Trainer?

Education

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk