Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning 

Digitala verktyg och appar kan vara till stor hjälp för elevernas språkutveckling i undervisningen. Ett effektivt sätt att jobba med just språkutveckling är genom den så kallade Cirkelmodellen, som en del av genrepedagogiken. Den erbjuder en strukturerad ram för att guida eleverna genom olika faser av lärandet.

Varför är det viktigt att lyfta fram den som en modell för språkutvecklande undervisning? Jo, genom att integrera cirkelmodellen i undervisningen kan man effektivt arbeta med olika delar av språkinlärning och textproduktion med hjälp av digitala verktyg. Modellen består vanligtvis av fyra huvudfaser: Introduktion, utforskning, tillämpning och utvärdering. 

Digitala verktyg för muntlig kommunikation 

Introduktionsfasen: 

Här är målet att skapa sig förståelse och bygga upp sin kunskap kring den text som eleverna ska arbeta med. Digitala verktyg som Classroomscreen används för att skapa och visualisera struktur, Padlet för att utforska digitala berättelsekartor och Keynote för att tydligt introducera ämnet med lärandemål i fokus. Det är i denna fas vi läser texten om och om igen. 

Utforskningsfasen: 

I denna fas får eleverna möjlighet att fördjupa sig mer i ämnet. Här kan digitala tankekartor såsom SimpleMind eller Popplet användas för att utforska och analysera specifika delar inom ämnet. Det är också i denna fas som eleverna kan ha stor nytta av varandra. Eleverna kan arbeta gemensamt med skrivande och utvecklar samtidigt sin muntliga kommunikation. När eleverna har bestämt sig hur de ska börja sina texter, med användning av tankekarta, modelltexter och gemensamt skrivande, så har de fått tillräckligt med guidning för att fortsätta sitt arbete. 

Digitala verktyg för att stärka elevernas ordförråd och grammatik 

Tillämpningsfasen: 

För att stärka ord- och grammatikkunskaper kan verktyg som Quizlet, Wordwall eller Kahoot användas för att introducera nya begrepp och fraser. I tillämpningsfasen får eleverna även möjlighet att kreativt planera sitt skrivande, något de kan göra i verktyg som Freeform tillsammans med textproduktion i Pages

  

Utvärderingsfasen: 

Slutligen, i utvärderingsfasen, kan digitala verktyg som Socrative eller Mentimeter användas för att bedöma elevernas förståelse och prestationer, samt identifiera områden som behöver ytterligare arbete inför deras egna skrivprojekt. Genom att integrera cirkelmodellen med dessa digitala verktyg skapar man en rörlig och flexibel lärandemiljö som främjar språkutveckling och kreativitet hos eleverna. Kombinationen mellan pedagogiska modeller och tekniska resurser möjliggör en mångsidig och engagerande undervisning. Eleverna får där med verktyg att aktivt delta i sin egen kunskapsutveckling. 

Digitala verktyg för språkutveckling med Foxway 

Vi erbjuder skräddarsydd verksamhetsutveckling med fokus på er verksamhets behov, ledda av våra erfarna processledare. Vårt mål är att stödja er i utvecklingen av undervisningsmetoder och processer för att integrera digitala verktyg på ett effektivt sätt i er pedagogik. Läs mer om hur vi kan hjälpa er ta ett steg framåt i er digitala transformation. 

Ta reda på nackdelar, fördelar och forskningen kring iPad som verktyg i skolan.

En cirkulär helhetslösning för skolan

Digitaliseringstjänster inom skola

Läs mer ›

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk