iPad som verktyg i skolan  

Idag ser vi en alltmer integrerad roll för iPads i skolmiljön. Apple erbjuder enkla verktyg för informationssökning med potential att utveckla undervisningen och inspirera till nya pedagogiska metoder. Men hur används iPads i skolan idag? Vad säger forskningen om deras effekt? Och hur kan de både förenkla och förhöja undervisningen?  

Hur används iPads i skolan idag?  

Användningen av iPads i skolan varierar beroende på åldersgrupp, ämne och lärarens pedagogik. Vanliga användningsområden inkluderar:  

Informationssökning och research:  

Elever kan enkelt söka information på webben, i appar och digitala läromedel.  

Skapande av presentationer och multimedia:  

Elever kan till exempel skapa interaktiva presentationer, filmer och podcasts.  

Samarbete och kommunikation:  

Elever kan samarbeta i dokument, dela idéer och kommunicera med lärare och klasskamrater.  

Appar för specifika ämnen:  

Det finns appar för nästan alla ämnesområden, från matematik och språk till naturvetenskap och historia.  Läs mer om digitala verktyg för språkutveckling ›

Formativ bedömning:  

Lärare kan använda appar för att ge feedback och mäta elevers framsteg.  

Hur ser forskningen kring iPad-användandet i skolan ut?  

 Forskning kring användningen av iPads i skolan har resulterat i ett flertal resultat och perspektiv. Studier har visat betydande positiva effekter på elevers motivation, engagemang och inlärningsresultat när iPads integreras i undervisningen. Den mångsidiga naturen hos iPad-applikationer fångar elevernas intresse och göra inlärningen mer engagerande och stimulerande. Eleverna kan dra nytta av anpassade inlärningsupplevelser som är skräddarsydda för deras individuella behov och inlärningsstilar, vilket kan leda till förbättrad förståelse. 

Det finns även studier som identifierat vissa utmaningar för effektiv användning av iPads i undervisningen. Distraktioner och ökad skärmtid är de främsta utmaningarna, där elever kan vara frestade att använda sina enheter för annat än akademiska ändamål under lektionerna. Brist på digital kompetens hos lärare och skolledare pekas också ut som ett hinder för att maximera potentialen av iPads som pedagogiska verktyg.  

Sammanfattat visar forskningen en komplex bild av användningen av iPads i skolan. Det finns tydliga fördelar med att integrera tekniken i undervisningen, men också utmaningar som måste uppmärksammas, för att maximera dess potential. Fortsatt forskning är viktigt för att förstå de långsiktiga effekterna av iPads och andra digitala verktyg på skolmiljön och elevernas inlärning. 

Hur kan iPads förenkla undervisningen?   

Digitala läromedel:  

iPads kan ersätta tunga läroböcker och ge elever tillgång till interaktiva och uppdaterade läromedel.  

Administration:  

Lärare kan använda appar för att effektivisera administrationen av klassrummet, till exempel för att ta närvaro och dela ut uppgifter.  

Kommunikation:  

iPads kan underlätta kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar.  

Fördelar med iPad som verktyg i skolan:

Ökad motivation och engagemang:  

Elever upplever ofta att det är roligare och mer motiverande att använda iPads i undervisningen.  

Förbättrad inlärning:  

iPads kan leda till förbättrade inlärningsresultat, i vissa ämnesområden.   

Individuellt anpassad undervisning:  

iPads kan användas för att anpassa undervisningen till elevers individuella behov och inlärningsstilar.  

Förberedelse för framtiden:  

Att använda digitala verktyg i skolan förbereder eleverna för en digitaliserad arbetsmarknad.  

Nackdelar med som verktyg iPad i skolan:

Distraktioner:  

iPads kan vara en distraktion om de inte används på rätt sätt. Därför är det viktigt att pedagogerna har en tydlig strategi för hur och när iPads ska användas i lärmiljön. 

Bristande digital kompetens hos lärare:  

Tillräcklig kompetens hos lärare för att effektivt använda iPads i undervisningen kan brista. Det är därför viktigt att se till att alla pedagoger får tillgång till den kompetens som krävs för att kunna erbjuda sina elever en meningsfull undervisning med iPads. 

Hälsorisker:  

För lång användning av skärmar kan leda till problem med syn, sömn och ergonomi. Därför är det viktigt att ha en tydlig satt strategi för användningen av digitala verktyg.  

Hur kan iPads förbättra undervisningen?  

Interaktivitet:  

iPads kan användas för att skapa interaktiva lektioner och aktiviteter som engagerar eleverna.  

Samarbete:  

Elever kan arbeta i samma dokument, presentationer och projekt på samma tid, vilket skapar goda förutsättningar för bättre samarbetsfärdigheter.  

Kreativitet:  

iPads kan användas för att skapa kreativa produktioner, till exempel filmer, podcasts och digitala berättelser.  

Fördjupat lärande: 

iPads ger elever möjlighet att ta del av en värld av information och resurser som kan fördjupa deras lärande.  

Sammanfattning  

IPads kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra undervisningen i skolan. Men det krävs en genomtänkt pedagogik och en satsning på kompetensen i lärarkåren. Digitala verktyg som tjänst är ett bra sätt att utveckla skolans digitalisering.  

Fördelar/nackdelar   

Fördelar:  

 • Ökad motivation och engagemang  
 • Förbättrad inlärning  
 • Individuellt anpassad undervisning  
 • Förberedelse för framtiden  
 • Förenklad administration  
 • Förbättrad kommunikation  
 • Interaktivitet och samarbete  
 • Kreativitet och fördjupat lärande  

Nackdelar: 

 • Distraktioner 
 • Bristande digital kompetens hos lärare  
 • Hälsorisker  

Detta kan bryggas genom en strategi, kunskap mm. 

iPads som verktyg i skolan genom Foxway  

Foxway är Apple Authorised Education Specialist-certifierade. Det innebär att vi enkelt kan hjälpa dig med att komma i gång med Apples ekosystem. Allt från verktyg och innehåll till service och support.  Läs mer om Apples i utbildningen.

 

Digitala verktyg i skolan

Läs mer

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Xllnc är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Foretag

Oroa dig inte!

Du har hittat rätt

Lin Education är nu en del av Foxway. Du kommer fortfarande hitta det du letar efter. Om du har några frågor, så är det bara att säga till. Vi hjälper dig gärna!

Ta mig till Foxway Education

Settings

Language

It seems you are using English as your browsing language. Do you want to use the same language for Foxway.com? You can change back any time.

Switch to English

Innstillinger

Språk

Det ser ut til at du surfer på norsk. Vil du bruke samme språk på Foxway.com? Du kan alltid bytte tilbake.

Bytt til norsk